Home of Forex Trading

Ekonomi Yönetimi Politika Değişikliğine Mi Hazırlanıyor?

Son döneme kadar ekonomi yönetiminin politikası yüksek faiz-düşük kur politikasıydı. Böylece kısa vadeli sermaye yani sıcak para girişleri hızlandı, yabancı paraya erişim kolaylaştı, TL’nin değeri yükseldi. Benimsenen bu politikayla fiyat istikrarı kısmen sağlanmış olsa da dış ticaret açığı hızla büyüdü. Çünkü aşırı değerli TL sebebiyle sanayiciler üretmek yerine aynı ürünü daha ucuz kaldığı için ithal etmek yoluna gittiler. Dış ticaret açığının yükselmesi, otomatikman cari açığı da yükseltti.
Read more…


FED Yine Aynı Hatayı Mı Yapacak?

Geride bıraktığımız yılda sadece ABD ekonomisinde olumlu gelişmeler yaşandı. %3’e yakın büyüme oranı ve %5’lere gerileyen işsizlik rakamı bırakın gelişmiş ülkeleri, birçok gelişmekte olan ülkenin rakamlarından bile çok daha iyi. FED faizleri hızla aşağı çekerken bilançosunu da 4 trilyon doların üzerine taşıdı. Bu rakam ABD GSYH’sının neredeyse %25’ine tekabül ediyor.

Read more…


Piyasalar Kendi Haline Bırakıldığında Mutlaka Dengeye Ulaşır.

Klasik iktisat teorisine göre bireyler fayda, üreticiler kâr maksimizasyonu peşinde koşarlar ve ekonomide devlete gerek kalmaz. Piyasadaki dengesizlikler orta ve uzun vadede kendiliğinden (görünmez el-invisible hand) dengeye ulaşır. Piyasaların kendi haline bırakıldıkları halde dengeyi bulacağı teorisi doğrudur. Peki bunun bir maliyeti yok mudur? Kimse zarar görmeden dengeye ulaşması mümkün müdür? Bunu tarihin en büyük buhranı olan 1929 buhranıyla örneklendirerek inceleyelim.
Read more…


Dünya ekonomisi neden durgunluktan kurtulamıyor?

Durgunluktan çıkmak için konvansiyonel iktisat teorisi harcamaları artırmak lazım diyor. Ama devletler borç stoklarını ve bütçe açıklarını azaltmak için harcamalarını kısmak ve vergi toplamak zorundalar. Hane halkını ve şirketleri harcama yapmaya teşvik etmek için merkez bankaları para basıyor. Para bol olunca faiz oranları düşer ve harcamalar artar varsayılıyor. Ama bol para ve sıfıra yakın faiz oranlarına rağmen ne hane halkı yeterince tüketim harcaması, ne de şirketler yeterince yatırım harcaması yapıyor!
Read more…


İşsizlik Yükselmeye Devam Ediyor

Ağustos’ta  Şubat ayından bu yana ilk kez çift haneye ulaşan işsizlik oranları Eylül’de de yükselişini sürdürerek %10.5’e yükseldi. Mevsim etkilerinden arındırılmış işsiz sayısı ise son dört yılın zirvesini görerek 3 milyonu aştı. İşsizlik oranı erkeklerde %9.1, kadınlarda ise %13.6 oldu. Tarım dışı işsizlik oranı %12.7, genç işsizlik oranı ise %19.1 oldu. İş gücüne katılım oranı %51.1 olarak açıklandı. İş bulmaktan umudunu kesen 2.5 milyon kişi ise işsiz sayılmıyor.
Read more…


Kurumsal İktisat

http://dailymarkets.info/wp-content/uploads/insti.jpgKurumsal iktisat Amerikan menşeli bir iktisadi düşüncedir. Kurucusu olarak Thorstein B. Veblen kabul edilir. Diğer önemli temsilcileri ise istatistiksel yöntemlerin kullanılmasına önem veren Wesley Mitchell ve yasama yoluyla pek çok ekonomik ve sosyal reformların gerçekleştirileceğini savunan John R.Commons’tur.
Read more…


Next Page »