Home of Forex Trading

Dünya ekonomisi neden durgunluktan kurtulamıyor?

Durgunluktan çıkmak için konvansiyonel iktisat teorisi harcamaları artırmak lazım diyor. Ama devletler borç stoklarını ve bütçe açıklarını azaltmak için harcamalarını kısmak ve vergi toplamak zorundalar. Hane halkını ve şirketleri harcama yapmaya teşvik etmek için merkez bankaları para basıyor. Para bol olunca faiz oranları düşer ve harcamalar artar varsayılıyor. Ama bol para ve sıfıra yakın faiz oranlarına rağmen ne hane halkı yeterince tüketim harcaması, ne de şirketler yeterince yatırım harcaması yapıyor!
Read more…


İşsizlik Yükselmeye Devam Ediyor

Ağustos’ta  Şubat ayından bu yana ilk kez çift haneye ulaşan işsizlik oranları Eylül’de de yükselişini sürdürerek %10.5’e yükseldi. Mevsim etkilerinden arındırılmış işsiz sayısı ise son dört yılın zirvesini görerek 3 milyonu aştı. İşsizlik oranı erkeklerde %9.1, kadınlarda ise %13.6 oldu. Tarım dışı işsizlik oranı %12.7, genç işsizlik oranı ise %19.1 oldu. İş gücüne katılım oranı %51.1 olarak açıklandı. İş bulmaktan umudunu kesen 2.5 milyon kişi ise işsiz sayılmıyor.
Read more…


Kurumsal İktisat

http://dailymarkets.info/wp-content/uploads/insti.jpgKurumsal iktisat Amerikan menşeli bir iktisadi düşüncedir. Kurucusu olarak Thorstein B. Veblen kabul edilir. Diğer önemli temsilcileri ise istatistiksel yöntemlerin kullanılmasına önem veren Wesley Mitchell ve yasama yoluyla pek çok ekonomik ve sosyal reformların gerçekleştirileceğini savunan John R.Commons’tur.
Read more…

m4s0n501

Sosyal Piyasa Ekonomisi

http://dailymarkets.info/wp-content/uploads/social.jpgSosyal Piyasa ekonomisi Almanya’da Frieburg Albert Ludwing Üniversitesinde 1930’lu ve 1940’lı yıllarda görev yapan bir grup iktisatçı ve hukukçunun geliştirdiği Ekonomik Düzen Teorisi ve Ekonomik Anayasa Hukuku düşüncesine dayanmaktadır. Frieburg Okulu ve Ordo Liberalizmi olarak da bilinen Ekonomik Düzen Teorisi (Ordnungstheorie) Alman İktisatçı Waltter Eucken ve Hukukçu Franz Böhm’ün öncülük ettiği bilimsel çalışmalarla ortaya çıkan çağdaş iktisadi ve sosyal düşüncelerden birisidir (Aktan, 1994:179).
Read more…


Yapısalcı (STRUCTRALİST) Yaklaşım

http://dailymarkets.info/wp-content/uploads/structuralism.jpgBu iktisadi yaklaşım çoğunluğu Latin Amerika kökenli iktisatçıların 1950’li yıllarda Latin Amerika ülkelerinin karşılaştığı darboğazların moneterist iktisadın ön görülerinden farklı bir şekilde giderilebileceği düşüncesinden doğmuştur. Bu iktisatçılar az gelişmiş ülkelerin gelişmiş ülkelerden çok ve farklı yapısal sorunları olduğunu, moneterizmin enflasyon için ortaya koyduğu önerilerin bu ülkeler (az gelişmiş ülkeler) için çözüm olamayacağını iddia ederek ona (moneterizme) bir tepki olarak doğmuştur. Bu görüşe göre enflasyonun kaynağı sözü edilen ülkeler için yapısal bozukluklar ve dar boğazlar olup, bunlar giderilmedikçe enflasyon da çözümlenemeyecektir.
Read more…


Enflasyona Çalışmışız

http://dailymarkets.info/wp-content/uploads/inflation-500.jpgBorsada, dövizde ve altında spekülatif artışların ve düşüşlerin temel nedeni enflasyondur. 2009 yılını yüz kabul edersek, 2014 yılı ekim ayında TÜFE (Tüketici Fiyatları Endeksi )146.6 olmuş, yani son beş yılda TÜFE endeksi yüzde 46.6 oranında artmış. Başka bir ifade ile, 2009 yılında ortalama yüz lira olan bir malın fiyatı 2014 ekim ayında  146.6  lira olmuş.

Read more…


Next Page »