Home of Forex Trading

İstikrarın İlacı: Ekonomide Reform

http://dailymarkets.info/wp-content/uploads/reform.jpg2001 krizinden sonra IMF tarafından getirilen, dalgalı kur sistemi, tarım desteklerinin azaltılması, kontrolsüz sıcak para girişi, iç borçlanma yerine dış borçlanma yolu gibi politikalar, aradan 13 yıl geçmesine rağmen bugüne kadar değişmedi. Küresel süreçte değişme yaşandı. Önce sermaye hareketleri hızlandı. 2006-2007 yıllarında dünya piyasalarında balon oluştu. 2008-2009 krizi yaşandı. ABD ve Avrupa Merkez Bankaları piyasaya bol para çıkardı. Para bolluğu yaşandı. Faizler sıfır ve eksi seviyelere geriledi.
Read more…


AKP Bankalara Çalıştı

http://dailymarkets.info/wp-content/uploads/banka1.jpgTürkiye’de esnaf, sanayici ayakta kalma mücadelesi verirken yabancı sermayenin büyük ilgi gösterdiği bankacılık sektöründe hiçbir engelle karşılaşmadan yaşanan hızlı büyüme, siyasetin bankaların önünü açmakta ne kadar maharetli olduğunu gözler önüne serdi.

 

Read more…


Mera ve Yaylalar Talan Edilecek

http://dailymarkets.info/wp-content/uploads/mera.jpeg.jpgSaman ithal eden Türkiye’de hükümetin hazırladığı torba yasayla meralarımız kentsel dönüşüm işgaline açıldı. Konuyla ilgili açıklama yapan Ziraat Mühendisleri Odası İstanbul Şube Başkanı Ahmet Atalık; mera, yaylak ve kışlaklar 91 yılda 30 milyon hektar az.

Read more…


Tasarruf olmadan kalkınma olmaz

http://dailymarkets.info/wp-content/uploads/savings1.jpgEskilerin ticarette edindiği bir düstur var: ’’Para kazanmakla değil, tasarrufla çoğalır. “ Ekonomide de kalıcı refah ve sürdürülebilir büyüme, tasarrufla sağlanır. Maalesef bizde ortalama tasarruf oranı, yani kamu ve özel, toplam tasarrufların Milli Gelire oranı yüzde 12’ler düzeyine geriledi. 2002 yılına kadar bu oran yüzde 20’nin üstünde idi.
Read more…


İşsizlik İstikrarlı Biçimde Artıyor

http://dailymarkets.info/wp-content/uploads/unemployment.jpgTürkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) haziran ayına ilişkin hanehalkı işgücü istatistiklerini açıkladı. Türkiye’de işsizlik oranı, haziranda bir önceki aya göre 0,3 puan artarak yüzde 9,1 oldu. İşsiz sayısı ise aynı dönemde 2 milyon 551 binden, 2 milyon 654 bin kişiye çıktı.

Read more…

zv7qrnb

Kur-Faiz Tartışmasından Kurtulmalıyız

http://dailymarkets.info/wp-content/uploads/kurfaiz.jpgYıllardır faiz, kur ve enflasyon sarmalı içinde debelenip duruyoruz. Sorunun temeline inen yok, sadece para politikasıyla bu meselenin çözülemeyeceğini bir türlü anlamış değiliz. Kaynak sıkıntısını çözmek için yüksek faiz, düşük kur politikasına sıkı sıkıya sarılmış durumdayız. 1994, 2001, 2006 finansal krizlerinin temelinde yatan da aslında budur. 1994’te dönemin başbakanı Çiller ve ekonomi yönetimi, hazine ihalelerine son vermişti. “Kağıt satmazsak, faiz de düşer” tuhaf mantığıyla hareket edilmiş ve kriz adım adım gelmişti.

Read more…


Next Page »