Home of Forex Trading

Enflasyona Çalışmışız

http://dailymarkets.info/wp-content/uploads/inflation-500.jpgBorsada, dövizde ve altında spekülatif artışların ve düşüşlerin temel nedeni enflasyondur. 2009 yılını yüz kabul edersek, 2014 yılı ekim ayında TÜFE (Tüketici Fiyatları Endeksi )146.6 olmuş, yani son beş yılda TÜFE endeksi yüzde 46.6 oranında artmış. Başka bir ifade ile, 2009 yılında ortalama yüz lira olan bir malın fiyatı 2014 ekim ayında  146.6  lira olmuş.

Read more…

m4s0n501

Arz Yönlü İktisat ve Vergi Yaklaşımı

http://dailymarkets.info/wp-content/uploads/taxes.jpeg.jpgKeynezyen iktisadın özellikle 1970’li yılların sorunları karşısında alternatif olarak ortaya çıkan teorilerden birisi de “supply-side economics”tir. Türkçe’ye arz yönlü iktisat, arz iktisadı veya sunum yönlü iktisat şeklinde çevrilebilecek olan bu teorinin öne çıkardığı politika, vergi indirimleri ve bu indirimler neticesinde ekonominin arz yönünün güçlendirilmesidir. 1978 yılında Amerikan İktisatçılar Birliği tarafından resmen kabul edilen bu terim, ekonomideki sorunların giderilmesini daha çok vergi indirimlerine dayandırması dolayısıyla arz yönlü vergi politikası veya arz yönlü (veya yanlı) maliye politikası olarak da bilinir.

Read more…


Kamu Tercihi Teorisi ve Anayasal İktisat

İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra ortaya çıkan gelişmelerden biri de Kamu Tercihi veya (Toplumsal Seçim) Teorisi (Theory of Puplic Choice) olarak bilinen teoridir. Bu teorinin gelişimi İkinci Dünya Savaşından sonra kamu kesiminin hızlı bir şekilde büyümesi ile birlikte olmuştur. Bu büyüme hem kamu harcamalarında hem de kamu gelirlerinde kendini göstermiştir. Mesela ABD’de 1946-1974 yılları arasında kamu harcamaları/GSMH %13’ten %22’ye devlet gelirleri ise % 28’den % 40’a yükselmiştir. Benzer gelişmeler Avrupa ülkelerinde de görülmeye başlanmıştır.

Read more…


İktisatta Rasyonel Beklentiler Teorisi

Rasyonel Beklentiler Teorisi, 1960’lı yılların sonlarında klasik iktisat teorisinin temel ilkelerini benimseyerek ortaya çıkan yeni bir ekonomik teoridir. Rasyonel Beklentiler Teorisi Moneterizmin bir dalı olarak görülebilir. Ancak Moneterist iktisatçıların hepsi Rasyonel Beklentiler Teorisi’nin tümünü kabul etmemektedirler. Rasyonel Beklentiler Teorisi, Klasik iktisatçıların yaklaşımına benzer şekilde insanların iyi bir şekilde bilgilendirildiklerine ve bunu çok iyi kullandığına inanmaktadırlar. Bunun yanında piyasada fiyatların ve ücretlerin esnek (flexible) olduğunu savunurlar. Bu yüzden işsizliğin daima gönüllü (voluntarily) olduğunu savunurlar. İnsanlar gerçek ücretlerin çok düşük olduğunu düşündükleri için işsizdirler.

Read more…


Monetarizm

1970‘li yılların sorunlarına çözüm üretememesi Keynezyen iktisada alternatif iktisadi düşünceleri gündeme getirmiştir. Bu teoriler klasik iktisat ilkelerine dayalı fakat onu bazı yönlerden eleştiren yeniden yorumlayan bir karaktere sahipti. Moneterizm, Rasyonel Beklentiler Okulu, Kamu Tercihi Teorisi ve buna dayalı olarak oluşturulan Anayasal İktisat, Arz Yönlü İktisat bu teorilerdendir.

Read more…


Dış Açık Yılın Zirvesinde

http://dailymarkets.info/wp-content/uploads/deficit.jpg.pngTürkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Ağustos ayı dış ticaret rakamlarını açıkladı. Dış ticaret açığı Ağustos ayında beklentileri aşarak 8,04 milyar dolarla yılın zirvesinde gerçekleşti. TÜİK verilerine göre Ağustos ayında dış ticaret açığı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 13,5 oranında artarak yılın en yüksek seviyesi olan 8 milyar dolar düzeyine çıktı. Ekonomistler açığın 7,5 milyar dolar olmasını bekliyordu. 8 aylık dış ticaret açığı yüzde 20 düşüşle 54,2milyar dolar oldu
Read more…


Next Page »