Home of Forex Trading

Kamu Tercihi Teorisi ve Anayasal İktisat

İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra ortaya çıkan gelişmelerden biri de Kamu Tercihi veya (Toplumsal Seçim) Teorisi (Theory of Puplic Choice) olarak bilinen teoridir. Bu teorinin gelişimi İkinci Dünya Savaşından sonra kamu kesiminin hızlı bir şekilde büyümesi ile birlikte olmuştur. Bu büyüme hem kamu harcamalarında hem de kamu gelirlerinde kendini göstermiştir. Mesela ABD’de 1946-1974 yılları arasında kamu harcamaları/GSMH %13’ten %22’ye devlet gelirleri ise % 28’den % 40’a yükselmiştir. Benzer gelişmeler Avrupa ülkelerinde de görülmeye başlanmıştır.

Read more…


İktisatta Rasyonel Beklentiler Teorisi

Rasyonel Beklentiler Teorisi, 1960’lı yılların sonlarında klasik iktisat teorisinin temel ilkelerini benimseyerek ortaya çıkan yeni bir ekonomik teoridir. Rasyonel Beklentiler Teorisi Moneterizmin bir dalı olarak görülebilir. Ancak Moneterist iktisatçıların hepsi Rasyonel Beklentiler Teorisi’nin tümünü kabul etmemektedirler. Rasyonel Beklentiler Teorisi, Klasik iktisatçıların yaklaşımına benzer şekilde insanların iyi bir şekilde bilgilendirildiklerine ve bunu çok iyi kullandığına inanmaktadırlar. Bunun yanında piyasada fiyatların ve ücretlerin esnek (flexible) olduğunu savunurlar. Bu yüzden işsizliğin daima gönüllü (voluntarily) olduğunu savunurlar. İnsanlar gerçek ücretlerin çok düşük olduğunu düşündükleri için işsizdirler.

Read more…


Monetarizm

1970‘li yılların sorunlarına çözüm üretememesi Keynezyen iktisada alternatif iktisadi düşünceleri gündeme getirmiştir. Bu teoriler klasik iktisat ilkelerine dayalı fakat onu bazı yönlerden eleştiren yeniden yorumlayan bir karaktere sahipti. Moneterizm, Rasyonel Beklentiler Okulu, Kamu Tercihi Teorisi ve buna dayalı olarak oluşturulan Anayasal İktisat, Arz Yönlü İktisat bu teorilerdendir.

Read more…


Dış Açık Yılın Zirvesinde

http://dailymarkets.info/wp-content/uploads/deficit.jpg.pngTürkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Ağustos ayı dış ticaret rakamlarını açıkladı. Dış ticaret açığı Ağustos ayında beklentileri aşarak 8,04 milyar dolarla yılın zirvesinde gerçekleşti. TÜİK verilerine göre Ağustos ayında dış ticaret açığı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 13,5 oranında artarak yılın en yüksek seviyesi olan 8 milyar dolar düzeyine çıktı. Ekonomistler açığın 7,5 milyar dolar olmasını bekliyordu. 8 aylık dış ticaret açığı yüzde 20 düşüşle 54,2milyar dolar oldu
Read more…


Bir Yıl İçinde Çevrilecek Borç 167 Milyar Dolar

http://dailymarkets.info/wp-content/uploads/debt.jpg.pngSon 16 ayda yüzde 25 değer kaybederek 1.80 TL’den 2.27 TL’ye çıkan dolar kurunun en çok kısa vadeli borcu olan firmaları, bankaları biraz daha çok olumsuz etkilemesi bekleniyor. Merkez Bankası kısa vadeli borçları Temmuz sonu itibariyle 130,2 milyar dolar olarak ifade etse de , kalan vadesine bakmadan 12 ay içinde çevrilmesi gereken borç 167 milyar doları geçiyor.
Read more…


İstikrarın İlacı: Ekonomide Reform

http://dailymarkets.info/wp-content/uploads/reform.jpg2001 krizinden sonra IMF tarafından getirilen, dalgalı kur sistemi, tarım desteklerinin azaltılması, kontrolsüz sıcak para girişi, iç borçlanma yerine dış borçlanma yolu gibi politikalar, aradan 13 yıl geçmesine rağmen bugüne kadar değişmedi. Küresel süreçte değişme yaşandı. Önce sermaye hareketleri hızlandı. 2006-2007 yıllarında dünya piyasalarında balon oluştu. 2008-2009 krizi yaşandı. ABD ve Avrupa Merkez Bankaları piyasaya bol para çıkardı. Para bolluğu yaşandı. Faizler sıfır ve eksi seviyelere geriledi.
Read more…


Next Page »