Ekonomi – Politika – Strateji

 

Para, Çift Maden Sistemi ve Oz Büyücüsü

paraTakas ekonomisinin getirdiği kısıtlamalardan kurtulmak için, dönüştürelemeyen paranın icadına kadar, çok farklı metalar para olarak kullanılmıştır. Bu metalar, ülkelerin geleneklerine göre ortak bir ticari araç olarak kullanılabilecek mallardan seçilirdi. Tarihte inek, pirinç, mısır ve buğday gibi metalar ilk para biçimlerine örnek olarak verilebilir. 1800’lü yıllarda bir Kanada ticaret şirketi olan Hudson Bay Co.’nun satışları ve kârı kürk cinsinden hesaplanıyordu. Yirminci yüzyıl başlarında Uganda’da keçi standardı uygulanıyordu. Hatta bölge savcılarının bir görevi de borç veren kişinin bir keçiyi borcun ödenmesinde standart bir keçi olarak kabul etmek için çok yaşlı ya da çok zayıf olarak görüp itiraz ettiği durumlarda bilirkişi görevi de yaparlardı. Virginia’da mübadele aracı olarak tütün kullanılırdı. Kamu görevlileri ve rahiplerin maaşları bile tütünle ödenirdi. Herhangi bir nesnenin para olarak kullanılabilmesi için o nesnenin o toplum içinde geniş olarak kabul edilebilir olması, herkesçe kabul gören bir değere sahip olması gerekirdi.
Read more…

FacebookTwitterGoogle+paylaş

Posted by dmoadmin - February 1, 2016 at 12:25 am

Categories: Eğitim, General, Öne Çıkanlar, Yazılar   Tags: , , , , , , , ,

‘Kriz-Büyüme-İstihdam’ Üçgeninde 1994 ve 2001 Krizleri

crisesÇalışma, işveren ile çalışanlar arasında birtakım vaatlerin yerine getirilmesi ve karşılığında bazı kazançların beklendiği bir süreçtir. Kazançlar genelde tarafların uzlaşacağı en düşük ücret düzeyinde gerçekleşir. Ancak, ekonomik dalgalanmalar her ülke ekonomisinde, istihdam alanında değişimlere neden olabilir. Ekonomilerin küçülme dönemlerinde istihdam hacmi daralırken, büyüme dönemlerinde tersi durum izlenmektedir. Bunun yanında, istihdam şartlarında da fazla mesai, iş paylaşımı, geçici olarak izne çıkarma ve benzeri değişiklikler yapılabilir.
Read more…

Posted by dmoadmin - January 23, 2016 at 4:26 pm

Categories: General, Öne Çıkanlar, Yazılar   Tags: , , , , , , , , , , , , ,

The China Paradox and American Misperceptions

chinaChina’s journey into the 21st century is a paradox of hope and fear. A triumphal mood has begun to take hold in the People’s Republic of China (PRC) over the past decade. A series of historic events–China’s accession to the World Trade Organization (WTO), Beijing’s successful hosting of the Olympics, Shanghai’s reemergence as a cosmopolitan center as evident in the recently held World Expo, the dynamic infrastructure development in both coastal and inland regions, the launch of the country’s first manned space program, and the country’s ever-growing economic power–have understandably instilled feelings of pride and optimism in the Chinese people.
Read more…

Posted by dmoadmin - January 23, 2016 at 12:35 pm

Categories: General, Öne Çıkanlar, Yazılar   Tags: , , , , ,

Iraklı Alim, Şair, Filozof Cemîl Sıdkî ez-Zehâvî

zehaviDevrinin sıra dışı insanı Cemil Sıdkı Zehâvi, Sultan II. Abdülhamid tarafından madalya ve rütbeler alan ve baskıcı yönetimine isyan edip hapis yatan, İslâm aleminin geri kalmışlığının sebeplerini kendi içindeki akıl dışı alışkanlıklar ve anlayış yanlışlığında aramak gerektiğini, gerçek İslâm’ın böyle olamayacağını savunma cesaretini gösterebilmiş nadir alimlerden biri ve aynı zamanda Arap şiirinin önde gelenlerindendi. Bağdat Mebusu sıfatıyla Meclis-i Mebusan kürsüsünde Deniz Kuvvetleri’ne mensup bazı komutanlarca “savaş gemilerinde Buhari’yi okuyan imamlara ayrılan vakıflar” konusu görüşülürken söylediği şu sözler sebebiyle kâfir naralarıyla üyelerin üzerine yürüdüğü cesur bir şahsiyettir Zehâvi:

“Biz biliyoruz ki, gemiler Buhari’yle değil, buharla yürür. O halde neden söz konusu vakıfların gelirlerini, gemilerin yürütülmesinde hiçbir etkisi olmayan Buhari okumak yerine insanların buharlı sistemi iyi kullanmalarını sağlayacak olan öğretimin yaygınlaştırılması için harcamıyoruz?”(1)

Read more…

Posted by dmoadmin - January 17, 2016 at 3:21 am

Categories: General, Öne Çıkanlar, Yazılar   Tags: , , , , , , , , , , ,

Girişimcilik Finansmanında Risk Sermayesi ve Melek Finansmanı

melek-sekGirişimciler, genellikle şirketlerinin yaşam döngüsü aşamalarının oluşturulması süresince önemli miktarda sermaye gerektiren ürün ve ve fikirler geliştirir. Çoğu yatırımcı projelerini kendi başlarına finanse edecek fonlara sahip olmamaları nedeniyle, dışarıdan finansman sağlamaya çalışır. Girişimcilerin kurdukları firmaların henüz kazançlı olmamaları ve yeterli maddi varlıklara sahip olmaları nedeniyle, geleneksel borç finansmanı genellikle girişimciler için bir seçenek olmamakta, girişimciler, öz sermaye finansmanı dışında risk sermayesi şirketi/fonu, melek finansmanı ve mikro finansman gibi alternatif sermaye kaynaklarına başvurmaktadırlar.
Read more…

Posted by dmoadmin - January 10, 2016 at 1:44 am

Categories: Eğitim, Öne Çıkanlar, Yazılar   Tags: , , , , ,

Video içeriklerimize sitemizden erişebilirsiniz…

Değerli takipçilerimiz…

Artık video içeriklerimize sitemizin üst kısmında yer alan menuden kolayca erişebilirsiniz…

İyi seyirler Read more…

Posted by dmoadmin - January 4, 2016 at 1:40 pm

Categories: Featured, Öne Çıkanlar   Tags: , , , ,

Farabi’nin İdeal Devleti: Erdemli Şehir (El Medinetü’l Fazıla)

al-farabi2Farabi’nin erdemli şehir adlı eseri, Türk-İslam düşünce hayatında hiç kuşkusuz oldukça önemli bir yer tutmaktadır. Özellikle Farabi’nin felsefi görüşleriyle kurguladığı toplum-devlet ilişkisini son derece açık bir biçimde anlatması eserin önemini artıran başlıca unsurlardan birisidir. Bunun yanında Antik Yunan Felsefesi ile İslam Felsefesi arasındaki karşılıklı etkileşimi ortaya koyması “İdeal Devlet”i önemli kılan bir başka neden olarak karşımıza çıkmaktadır.

Read more…

Posted by dmoadmin - December 13, 2015 at 11:13 am

Categories: Öne Çıkanlar, Yazılar   Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Next Page »