Yazılar

19. Yy İkinci Yarısında Osmanlı’da Yabancıların Taşınmaz Edinimi

Osmanlı Devleti’nde yabancıya taşınmaz satışı hukuken yasak olmasına rağmen, 1867’de hukuki düzenlemelerle şartlara bağlanarak serbest bırakılmasına kadar, bu yasağın çeşitli yöntemlerle aşıldığı görülmektedir. 19. Yüzyılın ikinci çeyreğinden itibaren Tanzimat ve Islahat Fermanları ve 1867 Safer Kanunu ile yabancılar Osmanlı ülkesinde taşınmaz hakkını resmen elde etmişlerdir. Osmanlı Devleti sadece Hicaz (Mekke-Medine) bölgesinde yabancıların taşınmaz edinimine kesinlikle müsaade etmemiştir. Ya da en azından şu ana kadar bunun aksini gösteren bir belgeye ulaşılamamıştır.
Read more…

Be the first to comment - What do you think?
Posted by dmoadmin - April 2, 2017 at 1:41 pm

Categories: General, Öne Çıkanlar, Yazılar   Tags: , , , , , , , , , , , ,

Ortaçağ Tarihini İnceleme Metodolojisine Dair Bir Çalışma

metodolojiTarihçilerin bir olayın incelenmesinde çalışmanın sistematiğini oluşturmak için kullandığı metodoloji, tarihçilerin bakış açısı ve incelemede kullandıkları enstrümanlardan dolayı çoğu kez farklılık arz eder. Bundan dolayı tarih metodolojisi fen bilimlerinde olduğu gibi belirli formüllere dayandırılıp sonucu kesinlikle doğru veya yanlış olarak ispat edilebilen bir inceleme yöntemine sahip değildir. Buna ilaveten, söz konusu çalışma kaynakların çok daha az olduğu bir döneme rastlıyorsa veya muhtemel kaynakların bir takım nedenlerden dolayı imha edilmesi, karartılması veya işin en kötüsü kaynakların aslının değiştirilmesi (mübeddel bir olay) söz konusu ise tarihte ne yaşandığını gerçekten anlamak hemen hemen imkânsız hale gelir. Bu durumda gerçeği arayan tarihçi çalışmasını tam anlamıyla bir sanatçı edasıyla adeta en nadide çeyiz eşyaları gibi nakşetmek zorunda kalır. Gerçeğe ulaşması durumunda ise tarihçi paha biçilmez eserini ortaya koymanın en derin mutluluğunu yaşar.
Read more…

Be the first to comment - What do you think?
Posted by dmoadmin - January 11, 2017 at 7:23 pm

Categories: General, Yazılar   Tags: , , , , , , , , , , , , ,

Siyah Sarımsak Mı Olur? Demeyin…

eravital_siyah_sarimsakSarımsağın insan sağlığına yararları yüzyıllardır yaygın olarak bilinmektedir. Besin içeriği nedeniyle uzmanların şiddetle tavsiye etmelerine ve beslenme programlarına mutlaka eklemesine rağmen, keskin kokusu nedeniyle birçok kişi tüketmekten kaçınmaktadır. Sarımsağın bu dezavantajı için alternatif olarak siyah sarımsak gündeme getirilmiştir. Bugün dünya genelinde 400-600 sarımsak çeşidi mevcuttur ve bu sayı gittikçe artmaktadır. Yüzyıllardır bilinen tıbbi etkilerinden dolayı da son yıllarda tüketiminin önemi ve gerekliliği artmıştır. Sarımsak genel olarak; kurutulmuş sarımsak, sarımsak tozu, sarımsak suyu, sarımsak püresi ve uçucu sarımsak yağı gibi sarımsaktan doğrudan elde edilen ürünler biçiminde tüketilmektedir. Ayrıca, kapsüllenmiş sarımsak yağı veya suyu, kokusu alınmış sarımsak tozu tabletleri ve bekletilmiş sarımsak yağı diğer ticari preparatlardır.

Read more…

Be the first to comment - What do you think?
Posted by dmoadmin - December 6, 2016 at 12:37 am

Categories: General, Öne Çıkanlar, Yazılar   Tags: , , , , , , , , ,

BOP ve Yeni Dünya Düzeni ekseninde Biladu’s-Sudan (Siyahlar Ülkesi)

Bop-ve-SudanKonuya geçmeden önce Sudan tarihine hızlıca bir göz atacağız. İlerleyen bölümlerde bazı tarihi olaylar üzerinde detaya da gireceğiz.

Amr ibnu’l-As’ın Mısır’ı 639’da fethinden sonra Müslümanlar ticaret için Sudan pazarlarına girmeye başladılar ve bu sayede Sudanlılar İslam’ı tanıyıp. benimsediler. Bölgede yaygın olan Hristiyanlığın etkisi azalmaya başladı. Osmanlı Devleti’nin 1517’de Mısır’ı fethinden sonra, Mısır valisi Kavalalı Mehmed Ali Paşa, Sudan’da hüküm süren ve Sennar Sultanlığı olarak da bilinen Func Devleti’ni mağlup edip fethi gerçekleştiren İsmail Paşa’yı görevden alarak, yerine kendi oğlunu getirdi. Ancak oğlu, Fransız ve İngilizlerle işbirliği yaparak bazı eyaletlerin valiliklerine onların adamlarını getirdi. Bu durum Müslüman Sudan halkını rahatsız etti. Ahmed el-Mehdi önderliğinde isyan başlatan halk bölgede ayrı bir yönetim kurdu. Mehdi’nin ölümünün ardından da İngilizlerin komutasındaki Mısır ordusuna yenildiler ve Mehdi hareketi dağıtıldı.
Read more…

Be the first to comment - What do you think?
Posted by dmoadmin - September 4, 2016 at 11:14 pm

Categories: General, Öne Çıkanlar, Yazılar   Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

The CIA and The Muslim Brotherhood: How The CIA Set The Stage For September 11

ciaReverend Franklin Graham, the pugnacious preacher who delivered the prayer at President George W. Bush’s 2001 inauguration, might have a bone to pick with the Central Intelligence Agency (CIA). When Franklin branded Islam “a very evil and wicked religion” after the 9/11 terrorist attacks, he had no idea that American spies were once eager to promote a Muslim leader in the Middle East modeled after his own father, the famous evangelist Billy Graham.

Read more…

Be the first to comment - What do you think?
Posted by dmoadmin - August 2, 2016 at 5:44 pm

Categories: General, Öne Çıkanlar, Yazılar   Tags: , , , , , , ,

Kız Çocukların Gömülerek Öldürülmesi (Wa’d al Banat)

wadalbanatBu makalede, Cahiliye Araplarının en çok eleştirilen uygulamalarından biri olan kız çocuklarının gömülerek öldürülmesi adetinin Araplar arasında yaygın olup olmadığı, ne zamandan beri uygulandığı, uygulanma keyfiyeti ve sebepleri üzerinde durulacak; bu arada az da olsa kaynaklarda yer alan erkek çocuklarının öldürülmesine de değinilecektir. Konuyla ilgili elimizde geniş bilgi bulunmamakla(1) birlikte başta hadis kitapları olmak üzere çeşitli kaynaklarda yer alan az sayıdaki dağınık rivayetlerden hareketle meseleyi incelemeye çalışacağız. Ayetlerin bağlarını dikkate alınmak kaydıyla Cahiliye dönemi Arapları için önemli kaynaklarımızdan biri Kur’an-ı Kerîm’dir. Kur’an’da, geniş malumat verilmeden, yerilen bir davranış olarak çocukların öldürülmesinden ve bazı sebeplerinden söz edilir. Hemen belirtelim ki bu konuyla ilgili kaynaklarımızda yer alan bilgiler, gerek dini kaygılarla gerekse başka sebeplerle Cahiliye dönemini yermek amacıyla epeyce abartılmıştır.

Read more…

1 comment - What do you think?
Posted by dmoadmin - July 10, 2016 at 8:02 pm

Categories: General, Öne Çıkanlar, Yazılar   Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

SWAP İşlemleri ve Faiz SWAP’ının (IRS) Temel Unsurları

swap5Günümüz ekonomisinde globalleşen piyasalar ve artan kaynak ihtiyacı sebebiyle işletmeler finansal piyasalarda fon arayışına girmiştir. Artan rekabet koşulları sebebiyle yükselen maliyetler ve artan likidite ihtiyacı sebebiyle firmaların yaptıkları fonlamalarda faiz oranları fonlama maliyetlerini etkileyen en önemli unsurdur. Yükselen fon maliyetleri firmaların karlılıklarını olumsuz yönde etkilerken bu durum şirket ratinglerini düşürmekte ve daha maliyetli fonlama yapmak zorunda kalmaktadırlar. Bu sebeple finansal piyasalarda sunulan en önemli ürünlerden biri olan SWAP işlemleri; finansal yükümlülüklerin risklerine göre takasını yapmaktadır. Finansal anlamda, swap, iki tarafın belirli bir zaman dilimindeki ödemelerinin karşılıklı olarak değişiminde anlaştıkları bir finansal işlemdir. Değişime konu olan ödemeler, faiz, anapara veya hem anapara, hem de faiz ödemeleri olabilmektedir. Hazırlanan makalede SWAP işlemlerinin tanımı ve neleri kapsadığına değinmiş olup faiz swaplarını incelenmiş ve makroekonomi literatürüne göre faiz oranlarını etkileyen fonksiyonlara kısa değinilmiştir. Read more…

Be the first to comment - What do you think?
Posted by dmoadmin - June 28, 2016 at 8:45 am

Categories: Eğitim, General, Öne Çıkanlar, Yazılar   Tags: , , , , ,

Next Page »