Ödemeler Dengesi Mayıs 2014 Raporu

odemelerTürkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından bugün açıklanan cari işlemler açığı, Mayıs ayında 3,4 milyar dolar ile 3,7 milyar dolarlık beklentinin altında kaldı ve son 13 ayın en düşük seviyesine indi. ilk 5 ayda, 2013 aynı dönemine göre %38,5 oranında gerileyerek 19.8 milyar dolar oldu. Bu gerilemede, ödemeler dengesi tablosundaki dış ticaret açığının 10 milyar 868 milyon dolar azalarak, 22 milyar 710 milyon dolara düşmesi ve net hizmet gelirlerinin 677 milyon dolar artarak 6 milyar 426 milyon dolara yükselmesi etkili oldu.
Parasal olmayan altın kalemi altında, bir önceki yılın beş aylık döneminde 5 milyar 227 milyon dolar net altın ithalatı gerçekleşmişken, bu yılın aynı döneminde 719 milyon dolar net altın ihracatı yapıldı.

Turizm gelirleri bir önceki yılın aynı dönemine göre 342 milyon dolar tutarında artarak 8 milyar 579 milyon dolara, turizm giderleri de 242 milyon dolar tutarında artarak 2 milyar 121 milyon dolara ulaştı.

Yatırım geliri dengesinden kaynaklanan net çıkışlar, bir önceki yılın aynı dönemine göre 1 milyar 155 milyon dolar azalarak 3 milyar 634 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Yurt dışı yerleşiklerin yurt içinde yaptıkları net yatırımlar, bir önceki yılın beş aylık dönemine göre 1 milyar 146 milyon dolar artarak 5 milyar 696 milyon dolara yükseldi.

Önümüzdeki dönemde cari açığın GSYH’ya oranının %6 civarında olacağını tahmin ediyoruz.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) 2014 yılı mayıs ayına ilişkin ödemeler dengesi verilerine göre, yurt dışı yerleşiklerin yurt içinde yaptıkları net yatırımlar, bir önceki yılın beş aylık dönemine göre 1 milyar 146 milyon dolar artarak 5 milyar 696 milyon dolara çıktı.

Yurt içinde yerleşik kişilerin yurt dışında yaptıkları net yatırımlar, 639 milyon dolar artarak 1 milyar 876 milyon dolar tutarında gerçekleşti.

Yurt dışında yerleşik kişiler hisse senedi piyasasında mayıs ayındaki 624 milyon dolar net alımla birlikte Ocak-Mayıs döneminde 1 milyar 611 milyon dolar tutarında net alım yaptı.

Devlet iç borçlanma senetleriyle ilgili olarak yurt dışı yerleşikler, mayıs ayındaki 336 milyon dolar tutarında net alıma rağmen beş aylık dönemde 3 milyar 71 milyon dolar tutarında net satım gerçekleştirdi.

Yurt dışında gerçekleştirilen tahvil ihraçları yoluyla mayıs ayında bankalar, 895 milyon dolar net borçlanma yaparak beş aylık dönemde 3 milyar 94 milyon dolar net borçlanma gerçekleştirdi.

Bankaların yurt dışı muhabirlerindeki efektif ve mevduat varlıkları 1 milyar 253 milyon dolar azaldı.

Genel Hükümet, yurt dışı piyasalar ve diğer uluslararası kuruluşlardan sağlanan uzun vadeli kredilerle ilgili olarak 728 milyon dolar net geri ödemede bulundu.

Bankacılık sektörü, uzun vadeli kredilerde 2 milyar 263 milyon dolar net kullanım yaparken, kısa vadeli kredilerde mayıs ayındaki 2 milyar 668 milyon dolar tutarındaki net kullanım neticesinde 1 milyar 672 milyon dolar tutarında net kullanım gerçekleştirdi.

Diğer sektörlerin net kredi kullanımı 3 milyar 974 milyon dolara yükseldi. Bir önceki yılın aynı döneminde ise 310 milyon dolar net geri ödeme gerçekleşmişti.

Yurt dışında yerleşik Türk vatandaşlarınca Merkez Bankası nezdinde açılan mevduat hesaplarında 686 milyon dolar, yurt dışı bankaların yurt içi bankalarda tuttuğu mevduat hesaplarında ise 1 milyar 232 milyon dolar net çıkış gerçekleşti.

Rezerv varlıkların içinde bulunan resmi rezervler 229 milyon dolar tutarında azaldı.

Hükümetin Orta Vadeli Planı’nda yıl sonu cari açığın 55,5 milyar dolara, milli gelire oranının yüzde 6,4’e indirilmesi hedefleniyor. Şu anki görünüme göre, yıl sonunda bu hedeften daha iyi bir seviyeye ulaşılabilir.

cari