Ekonomi – Politika – Strateji

 

İbn Haldun’un Siyaset Teorisi ve Siyasal Sistem Sınıflandırması

ibn-res2Siyasal toplumun oluşumundan bu yana insanların en çok uğraştığı konulardan biri toplumun nasıl yönetileceği konusudur. Yöneten-yönetilen ayrımının başlangıcına dayandırılabilecek olan siyasal toplumun oluşumundan itibaren yönetim yetkisinin kime ait olduğu sorunu (toplumun tümüne, belli kesime ya da tek bir kişiye) sürekli tartışma konusu ola gelmiştir. Siyaset biliminin başlangıcı da esasında siyasal düzenleri ve yönetim biçimlerini sınıflandırmakla olmuştur. Siyasal düzenlerin ya da sistemlerin toplumlar açısından önemi, egemenliğin kime ait olduğundan ve bununla ilişkili olarak toplumdaki kaynakların dağılımında önemli kararların kimler tarafından verildiğinden kaynaklanmaktadır.
Read more…

Posted by dmoadmin - June 22, 2016 at 2:06 pm

Categories: Eğitim, Yazılar   Tags: , , , , , , , , , , , , , , , ,

Kaplumbağalara Terapi

kap-Size Bay K.’yi tanıtmama izin verin, Antik Yunanistan’dan varlıklı bir kaplumbağa. Anlat bakalım Bay K. , nasıl böyle zengin olduğunu açıkla bize.

-“Alçakgönüllü bir kaplumbağa olmama rağmen, yü­rüyüşümün yavaşlığına gülerlerdi hep. Koşmayı denediğimde, kahkaha atmaktan da vazgeçip dalga geçerler, hatta bazen kaba bir şekilde taklidimi yaparlardı. Diğer yaratıklar yanımdan sallana sallana olsa bile hızla geçerken, bana ‘Hızlı Gonzales’ derler, benimle dalga geçerek geçerlerdi. Haksızlığa uğruyordum; çürümüş gibi, süprüntü gibi hissediyordum kendimi. Ama sonra, hayatım değişti. -Arkadaşlarınca Zany(Tuhaf) diye hitap edilen Elealı Profesör Zenon’u keşfettim.

-Kendinizi tanıtır mısınız, Bay K. ?

Read more…

Posted by dmoadmin - June 21, 2016 at 12:59 am

Categories: Öne Çıkanlar, Yazılar   Tags: , , , , , , , ,

Keynes ve Friedman’a Göre Ekonomik İstikrarın Sağlanmasında Para ve Maliye Politikalarının Rolü

ekonomik_istikrar_keynes_friedmanEkonomik istikrarın sağlanmasında Para Politikası önlemlerinin mi, yoksa Maliye Politikası önlemlerinin mi daha etkin olduğu ekonomistler arasında çokça tartışılmıştır. J.M. Keynes ve izleyenler Par Politikası etkileme sürecinin dolaylı ve bir takım kısıtlamalara tabi olduğu belirterek ekonomik istikrarın sağlanmasında Maliye Politikasının etkinliğini ifade etmişlerdir. M. Friedman ise, J.M. Keynes’in ekonomi ilmine katkılarını devrim, kendisinin ve Chicago Okulunun yeni anlayışını ise karşı devrim olarak nitelemiş ve Keynes’in bu görüşüne karşı çıkarak ekonomik istikrarın sağlanmasında Para Politikasının daha etkili olacağını savunmuştur.

Read more…

Posted by dmoadmin - April 27, 2016 at 1:57 pm

Categories: Eğitim, General, Öne Çıkanlar, Yazılar   Tags: , , , ,

Ahmet Haşim’in Refik Şevket İnce’ye Mektubu

ahmed hasim mektubuBugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, “Artık yeni bir kavşaktayız. Türkiye’nin 90 yıllık enkazını kaldırdık. Fakat enkazın altından büyük meseleler çıktı” buyurmuşlar. Cumhuriyet öncesi Anadolu’nun haline baktığınız zaman esas enkazın ne olduğunu ve kimin devraldığını görmek için Ahmet Haşim’in, 1919’da İstanbul’da mebus olan arkadaşı Refik Şevket İnce’ye yazdığı ve Anadolu’nun durumunu açıkça ortaya koyan mektuplardan sadece birini, meselâ Niğde ile ilgili olanını hatırlatmakta fayda var. Dikkat buyrunuz, o tarihte ortada ne Mustafa Kemal ve ne de Cumhuriyet var.
Read more…

Posted by dmoadmin - February 26, 2016 at 9:22 pm

Categories: Eğitim, General, Öne Çıkanlar, Yazılar   Tags: , , , , , , , , ,

Para, Çift Maden Sistemi ve Oz Büyücüsü

paraTakas ekonomisinin getirdiği kısıtlamalardan kurtulmak için, dönüştürelemeyen paranın icadına kadar, çok farklı metalar para olarak kullanılmıştır. Bu metalar, ülkelerin geleneklerine göre ortak bir ticari araç olarak kullanılabilecek mallardan seçilirdi. Tarihte inek, pirinç, mısır ve buğday gibi metalar ilk para biçimlerine örnek olarak verilebilir. 1800’lü yıllarda bir Kanada ticaret şirketi olan Hudson Bay Co.’nun satışları ve kârı kürk cinsinden hesaplanıyordu. Yirminci yüzyıl başlarında Uganda’da keçi standardı uygulanıyordu. Hatta bölge savcılarının bir görevi de borç veren kişinin bir keçiyi borcun ödenmesinde standart bir keçi olarak kabul etmek için çok yaşlı ya da çok zayıf olarak görüp itiraz ettiği durumlarda bilirkişi görevi de yaparlardı. Virginia’da mübadele aracı olarak tütün kullanılırdı. Kamu görevlileri ve rahiplerin maaşları bile tütünle ödenirdi. Herhangi bir nesnenin para olarak kullanılabilmesi için o nesnenin o toplum içinde geniş olarak kabul edilebilir olması, herkesçe kabul gören bir değere sahip olması gerekirdi.
Read more…

Posted by dmoadmin - February 1, 2016 at 12:25 am

Categories: Eğitim, General, Öne Çıkanlar, Yazılar   Tags: , , , , , , , ,

‘Kriz-Büyüme-İstihdam’ Üçgeninde 1994 ve 2001 Krizleri

crisesÇalışma, işveren ile çalışanlar arasında birtakım vaatlerin yerine getirilmesi ve karşılığında bazı kazançların beklendiği bir süreçtir. Kazançlar genelde tarafların uzlaşacağı en düşük ücret düzeyinde gerçekleşir. Ancak, ekonomik dalgalanmalar her ülke ekonomisinde, istihdam alanında değişimlere neden olabilir. Ekonomilerin küçülme dönemlerinde istihdam hacmi daralırken, büyüme dönemlerinde tersi durum izlenmektedir. Bunun yanında, istihdam şartlarında da fazla mesai, iş paylaşımı, geçici olarak izne çıkarma ve benzeri değişiklikler yapılabilir.
Read more…

Posted by dmoadmin - January 23, 2016 at 4:26 pm

Categories: General, Öne Çıkanlar, Yazılar   Tags: , , , , , , , , , , , , ,

The China Paradox and American Misperceptions

chinaChina’s journey into the 21st century is a paradox of hope and fear. A triumphal mood has begun to take hold in the People’s Republic of China (PRC) over the past decade. A series of historic events–China’s accession to the World Trade Organization (WTO), Beijing’s successful hosting of the Olympics, Shanghai’s reemergence as a cosmopolitan center as evident in the recently held World Expo, the dynamic infrastructure development in both coastal and inland regions, the launch of the country’s first manned space program, and the country’s ever-growing economic power–have understandably instilled feelings of pride and optimism in the Chinese people.
Read more…

Posted by dmoadmin - January 23, 2016 at 12:35 pm

Categories: General, Öne Çıkanlar, Yazılar   Tags: , , , , ,

« Previous PageNext Page »