Ekonomi – Politika – Strateji

 

Iraklı Alim, Şair, Filozof Cemîl Sıdkî ez-Zehâvî

zehaviDevrinin sıra dışı insanı Cemil Sıdkı Zehâvi, Sultan II. Abdülhamid tarafından madalya ve rütbeler alan ve baskıcı yönetimine isyan edip hapis yatan, İslâm aleminin geri kalmışlığının sebeplerini kendi içindeki akıl dışı alışkanlıklar ve anlayış yanlışlığında aramak gerektiğini, gerçek İslâm’ın böyle olamayacağını savunma cesaretini gösterebilmiş nadir alimlerden biri ve aynı zamanda Arap şiirinin önde gelenlerindendi. Bağdat Mebusu sıfatıyla Meclis-i Mebusan kürsüsünde Deniz Kuvvetleri’ne mensup bazı komutanlarca “savaş gemilerinde Buhari’yi okuyan imamlara ayrılan vakıflar” konusu görüşülürken söylediği şu sözler sebebiyle kâfir naralarıyla üyelerin üzerine yürüdüğü cesur bir şahsiyettir Zehâvi:

“Biz biliyoruz ki, gemiler Buhari’yle değil, buharla yürür. O halde neden söz konusu vakıfların gelirlerini, gemilerin yürütülmesinde hiçbir etkisi olmayan Buhari okumak yerine insanların buharlı sistemi iyi kullanmalarını sağlayacak olan öğretimin yaygınlaştırılması için harcamıyoruz?”(1)

Read more…

Posted by dmoadmin - January 17, 2016 at 3:21 am

Categories: General, Öne Çıkanlar, Yazılar   Tags: , , , , , , , , , , ,

Girişimcilik Finansmanında Risk Sermayesi ve Melek Finansmanı

melek-sekGirişimciler, genellikle şirketlerinin yaşam döngüsü aşamalarının oluşturulması süresince önemli miktarda sermaye gerektiren ürün ve ve fikirler geliştirir. Çoğu yatırımcı projelerini kendi başlarına finanse edecek fonlara sahip olmamaları nedeniyle, dışarıdan finansman sağlamaya çalışır. Girişimcilerin kurdukları firmaların henüz kazançlı olmamaları ve yeterli maddi varlıklara sahip olmaları nedeniyle, geleneksel borç finansmanı genellikle girişimciler için bir seçenek olmamakta, girişimciler, öz sermaye finansmanı dışında risk sermayesi şirketi/fonu, melek finansmanı ve mikro finansman gibi alternatif sermaye kaynaklarına başvurmaktadırlar.
Read more…

Posted by dmoadmin - January 10, 2016 at 1:44 am

Categories: Eğitim, Öne Çıkanlar, Yazılar   Tags: , , , , ,

Video içeriklerimize sitemizden erişebilirsiniz…

Değerli takipçilerimiz…

Artık video içeriklerimize sitemizin üst kısmında yer alan menuden kolayca erişebilirsiniz…

İyi seyirler Read more…

Posted by dmoadmin - January 4, 2016 at 1:40 pm

Categories: Featured, Öne Çıkanlar   Tags: , , , ,

Farabi’nin İdeal Devleti: Erdemli Şehir (El Medinetü’l Fazıla)

al-farabi2Farabi’nin erdemli şehir adlı eseri, Türk-İslam düşünce hayatında hiç kuşkusuz oldukça önemli bir yer tutmaktadır. Özellikle Farabi’nin felsefi görüşleriyle kurguladığı toplum-devlet ilişkisini son derece açık bir biçimde anlatması eserin önemini artıran başlıca unsurlardan birisidir. Bunun yanında Antik Yunan Felsefesi ile İslam Felsefesi arasındaki karşılıklı etkileşimi ortaya koyması “İdeal Devlet”i önemli kılan bir başka neden olarak karşımıza çıkmaktadır.

Read more…

Posted by dmoadmin - December 13, 2015 at 11:13 am

Categories: Öne Çıkanlar, Yazılar   Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Rylands Nüshası İlk Satırarası Türkçe Kur’an Tercümesi

karahanlılarTürkler, X. yüzyılda, Karahanlılar devleti döneminde İslamiyeti devlet dini olarak kabul etmişlerdir. Dinin öğrenilebilmesi için Kur’an’ın Türkçeye tercümesinin yapılması zorunlu hale gelmiştir. Kur’an-ı Kerim’in Türkçe tercümeleri, dil çalışmaları bakımından son derece önemli bir yere sahiptir. Tercümede evvelâ anlaşılma kaygısı vardır. Mütercimler, bütün bunları yaparken, dini bir metni tercüme etmenin verdiği hassasiyetle, hata yapıp günahkâr olma korkusundan ötürü son derece titiz davranmışlardır. Bu nedenle, Kur’an tercümeleri dil çalışmaları açısından oldukça güvenilir kaynaklardır.
Read more…

Posted by dmoadmin - December 12, 2015 at 10:16 pm

Categories: Öne Çıkanlar, Yazılar   Tags: , , , , , , , , ,

Avusturya İktisat Ekolü’nün Felsefi Temelleri

avusturya iktisat okuluAvusturya İktisat Okulu, Alman Tarihçi Okulu’na muhalif olarak ortaya çıkmış ve (Avusturya Okulu’nun kurucusu sayılan) Carl Menger de metodoloji ile ilgili fikirlerini bu rakip grupla mücadele ederken geliştirmiştir. Bu nedenle ve Avusturya Okulu’nun karşı çıktığı hususları daha iyi anlamamızı sağlayacağı için, konuya Tarihçi Okul’un felsefi doktrinlerini inceleyerek başlamak gerekir. Daha sonra Avusturya Okulu’nun kurucuları üzerinde, bilhassa Franz Brentano ve onun izinden gidenlerin bıraktığı, felsefi etkilerin bir kısmını inceleyeceğiz. Brentano, 19. Yüzyıl sonlarının en önemli Avusturyalı filozofudur; ve Aristotle’e geri dönüşü savunmuştur. Bu nedenle, Avusturya Okulu’nun Aristotleyen kökenleri üzerinde durmakta fayda vardır.

Read more…

Posted by dmoadmin - December 6, 2015 at 5:03 pm

Categories: General, Yazılar   Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Ipler Gerçekte Kimin Elinde?

The Times of Israel’in yayınlamış olduğu yazıya göre: Ozgur Suriye Ordusu komutanlarından biri geçen hafta İslamcı El Nuray Cephesi tarafından tutuklandı. Sorgusu esnasında tıbbî ve askeri yardım karşılığında işbirliği yapmayı kabul etti. Youtube’a yuklenen videoda, Özgür Suriye Ordusu Al-Haramein Bölük Komutanı Sharif As-Safouri, 5 kez Israil tarafina geçerek, kendilerine anti-tank ve hafif silahlar tedarik eden Israil Yetkilileri ile görüştüğünü itiraf ediyor.

Posted by Ozgur Yilmazel - December 1, 2015 at 2:43 pm

Categories: General, Yazılar   Tags: , , , , , , , , ,

« Previous PageNext Page »