Posts tagged "AB"

Yeniden Gümrük Birliği Meselesi

1996 yılında yürürlüğe giren Gümrük Birliği gereğince Türkiye, mal ithalatında Avrupa Birliği (AB)’nin üçüncü ülkelere dönük gümrük tarifelerini ve ticaret politikalarını uygulama, AB kaynaklı mallarda gümrük indirimi, mülkiyet hakkı, rekabet kurallarına uyum, devlet yardımları konusunun standardizasyonu gibi zorunluluklar altına girmiştir. Bir başka deyişle, Türkiye, hem AB mallarının girişi hem de ortak gümrük tarifesine uyum açısından AB’ye önemli bir imtiyaz vermiştir. Aynı zamanda, AB, tam üye olmamasına rağmen Türkiye ile gümrüksüz ticaret yapmaya ve bu sayede de önemli ekonomik faydalar sağlamaya başlamıştır. Sonrasında da taraflar arasındaki ekonomik ilişkiler Gümrük Birliği hükümleri gereğince devam etmiştir. Gümrük Birliği ile Türkiye’nin, AB onayı olmadan, AB ile herhangi bir tercihli ticaret düzenlemesi bulunmayan üçüncü bir ülkeyle serbest ticaret anlaşması imzalama olasılığı ortadan kalkmıştır. Artık Türkiye’nin, üçüncü ülkelerle bir ticari anlaşma çerçevesinde, o ülkeye düşük bir gümrük tarifesi uygulaması söz konusu değildir. Bu konuda Türkiye, Dünya Ticaret Örgütü kurallarına göre de tek başına hareket edemeyecek konumdadır.[1] Bu çalışmada, güncel gelişmeler ışında Gümrük Birliği ve Serbest Ticaret Anlaşması çerçevesinde Türkiye-AB ilişkilerinin neden yeniden şekillendirilmesi gerektiği ve bunun nasıl yapılabileceği tartışılmıştır.
Read more…

Be the first to comment - What do you think?
Posted by dmoadmin - November 16, 2015 at 1:01 pm

Categories: General, Öne Çıkanlar, Yazılar   Tags: , , ,

Avrupa’da Yükselen Aşırı Sağ, Yeni “Öteki”ler ve Türkiye’nin AB Üyeliği

Avrupa’da aşırı sağın yükselişinin göstergeleri arasında, aşırı sağ partilerin özellikle yerel seçimlerde, bazı ülkelerde ise ulusal seçimlerde aldığı oy oranlarındaki artış, aşırı sağ örgütler ve aşırı sağ şiddet olaylarındaki artış, aşırı sağ söylemin özellikle merkez sağ partilerin söylemine ve pek çok Avrupa ülkesinde göç politikalarının sertleşmesine olan etkisi yer almaktadır. Nisan 2012’deki Fransa seçimlerinin ilk turunda aşırı sağ Ulusal Cephe (FN)’nin % 18 oy oranıyla üçüncü parti olması(3), Hollanda’da iktidardaki sağ azınlık koalisyon hükümetini dışarıdan destekleyen aşırı sağ Özgürlük Partisi (PVV)’nin ekonomik önlemler üzerinde uzlaşmaya varamayınca desteğini çekmesi sonucu 23 Nisan 2012’de hükümetin düşmesi, aşırı sağın Avrupa siyasetinde artan etkisinin yansımalarıdır. Read more…

Be the first to comment - What do you think?
Posted by dmoadmin - October 27, 2015 at 12:52 am

Categories: General, Öne Çıkanlar, Yazılar   Tags: , , , , ,

Almanya’nın Silah İhracatı İlk 6 Ayda %59 Arttı

Almanya’nın 2015’in ilk 6 ayında geçen yılın aynı dönemine göre silah satışlarında yüzde 59’luk artış gerçekleşti. Daima barış söylemiyle öne çıkan Almanya, bu yıl ilk 6 ayda 3.5 milyar Euro’luk silah sattı.

Almanya’nın 2015’in Ocak-Haziran döneminde silah ve askeri malzeme satışı, 2014 yılının aynı dönemine göre yüzde 59 oranında yükseldi.

Read more…

Be the first to comment - What do you think?
Posted by dmoadmin - October 26, 2015 at 9:36 pm

Categories: General, Öne Çıkanlar, Yazılar   Tags: , , , , , ,

Yeniden Dizayn ve Pay Edilen Dünya Ticaretinde Türkiye Nerede?

2007 ortalarında ABD’de “Subprime mortgage” piyasasının çöküşüyle başlayan kriz, 2008’in son çeyreğinde global finans piyasalarına da sirayet etti. Bu krizde en çok etkilenen bölge AB-Avrozone oldu. Avro uygulamasının sistemik yanlışlarının yanında, sanayi üretiminin Çin’e kayması gibi etkenler nedeniyle, ekonomik sorunların çözümünün rekabet etmek yerine işbirliğine gitmekten geçtiği düşüncesi ile uluslararası işbirliklerinin yolu açıldı.
Read more…

Be the first to comment - What do you think?
Posted by dmoadmin - October 7, 2015 at 3:21 pm

Categories: Eğitim, General, Öne Çıkanlar, Temel Analiz, Yazılar   Tags: , , , , , , , , , ,

ABD ve AB Bu Borç Oranlarıyla Nasıl Büyüyecekler?

debtSon ekonomik kriz 5. yılını doldururken, arka arkaya açıklanan kurtarma paketleri, parasal genişlemelere rağmen hem ABD hem de AB tarafında gittikçe ağırlaşan bir borç sorunu dikkati çekiyor.

Ocak 2012’de GSYH ile kamu borcu 15 trilyon dolara çıktı. Yani borcun GSYH’ya oranı %100’e ulaştı. Üstelik bu rakama devletin dolaylı olarak borçlu olduğu sağlık harcamaları, sosyal güvenlik teminatları gibi kalemler dahil değil. Bunları da eklediğimizde borç rakamı 100 trilyon dolara çıkıyor ki bu rakam dünya ülkelerinin GSYH toplamından daha büyük.

Read more…

Be the first to comment - What do you think?
Posted by dmoadmin - November 30, 2013 at 4:22 am

Categories: Öne Çıkanlar, Piyasa Analizi, Temel Analiz, Yazılar   Tags: , , , , ,

Cumhuriyet’ten Günümüze Büyüme

bymeTürk devrimi, Osmanlı mirası üzerine kurulduğu için ekonomik olarak adeta bir “enkaz” devralmıştır. Cumhuriyet öncesi kapitülasyonların yaygınlaştırılması, sanayi devrimi, dış borç ve Duyun-u umumiye idaresi, Reji idaresi ve ülkedeki yabancı sermaye yatırımları gibi gelişmeler Osmanlı devletini batıya bağımlı, yarı sömürge durumuna getirmişti. Cumhuriyetin kurucu kadrosunun ekonomik alandaki hedefi milli ve bağımsız bir ekonomiye sahip, hızla kalkınan, öz kaynaklarını kendisi kullanabilen ve refah seviyesi yüksek bir ülke kurmaktı. Bu yazımızda 1923 yılından 2012 yılına kadar sabit fiyatlarla yaklaşık 50 kat arttan Türkiye’nin gayri safi yurtiçi hasılasının (GSYH), gelişimini inceleyeceğiz. Read more…

Be the first to comment - What do you think?
Posted by Esray - July 5, 2013 at 11:02 am

Categories: Öne Çıkanlar, Piyasa Analizi, Temel Analiz   Tags: , , , , , , , ,

Dışarıda Güney Kıbrıs İçeride Not Beklentisi

18 MART SABAH endeksAvrupa Birliği (AB) Maliye Bakanları, ekonomik krize girerek yardım isteyen Kıbrıs Rum yönetimi ile 10 milyar Euro’luk kurtarma paketi konusunda anlaştı. Anlaştı anlaşmasına ama olan Olan Güney Kıbrıs bankalarında tasarruflarını değerlendiren Rum ve Rus mudilere oldu. Alınan kararlar ile birlikte ülkenin başta Rus sermayesi olmak üzere yabancı sermayeyi çeken vergi cenneti özelliğide bir anda yok edildi. Read more…

Be the first to comment - What do you think?
Posted by Esray - March 18, 2013 at 10:29 am

Categories: IMKB, Piyasa Analizi, Teknik Analiz, Temel Analiz   Tags: , , , , , , , , , , , , , , ,

Next Page »