Posts tagged "abd borç tavanı"

ABD ve AB Bu Borç Oranlarıyla Nasıl Büyüyecekler?

debtSon ekonomik kriz 5. yılını doldururken, arka arkaya açıklanan kurtarma paketleri, parasal genişlemelere rağmen hem ABD hem de AB tarafında gittikçe ağırlaşan bir borç sorunu dikkati çekiyor.

Ocak 2012’de GSYH ile kamu borcu 15 trilyon dolara çıktı. Yani borcun GSYH’ya oranı %100’e ulaştı. Üstelik bu rakama devletin dolaylı olarak borçlu olduğu sağlık harcamaları, sosyal güvenlik teminatları gibi kalemler dahil değil. Bunları da eklediğimizde borç rakamı 100 trilyon dolara çıkıyor ki bu rakam dünya ülkelerinin GSYH toplamından daha büyük.

Read more…

Be the first to comment - What do you think?
Posted by dmoadmin - November 30, 2013 at 4:22 am

Categories: Öne Çıkanlar, Piyasa Analizi, Temel Analiz, Yazılar   Tags: , , , , ,

Şu Obamacare Dedikleri…

obamacareABD’de 2010 yılında kabul edilen sağlık reformu pek çok spekülasyona konu oldu. Reformun sağlık sistemini ve finansmanını yeniden yapılandıran kimi maddelerine Cumhur

iyetçi Parti başta olmak üzere toplumun çeşitli kesimlerinden itirazlar geldi. Obama’nın sağlık reformunun iptali için 26 eyalet Amerikan Anayasa Mahkemesi’ne başvurdu. Mahkeme Haziran ayında dörde karşı beş oyla yasayı onaylayarak, reformun önündeki hukuksal engelleri kaldırdı. Siyasi analistlere ve tarihçilere göre ABD’de 1940’lı yıllarda Harry Truman, 70’li yıllarda Richard Nixon ve 90’lı yıllarda Bill Clinton ABD vatandaşlarının tümünü kapsayacak şekilde sağlık sigortası sistemin düzenlemeye çalışmıştı. Ancak Obama yönetimi zamanına kadar bu tip bir düzenleme Kongreden geçirilemedi.

Read more…

Be the first to comment - What do you think?
Posted by sasgem - October 1, 2013 at 11:35 am

Categories: General, Öne Çıkanlar   Tags: , , , ,