Posts tagged "arz"

Pre-Kapitalist Toplumdan Otarşik Tüketime

Pre-kapitalist toplumlar: Geçim için yeterlilik, gelenekçilik

Geçmişi araştırdığını iddia eden antropoloji demogogları “isteği dışında ikna edilen kişi, yine aynı fikri taşıyor demektir” sözünü hiçe sayarak, tarihin inebildikleri her derinliğinde “site uygarlıkları”na rastlamalarına rağmen “Ancient Greek” (Eski Yunan)e kadarlık süre içerisinde her şeyi “ilkel”, insanları da “düşünen hayvan”, “sosyal hayvan”, “konuşan hayvan” gibi “hayvan” kategorisine indirgeme kompleksinden kendilerini alamamışlardır.

Bize öğretilmeye çalışıldığı üzere, insanoğlunu kendi ihtiyaçlarını karşılamak için önce “huntering-gathering” (avcılık-toplayıcılık) yapan, sonra “üreticilik”e geçen, artan ihtiyaçlarının sonucu “değiş-tokuş”a yönelen bir sürecte görürsek, otomatikman onun “homo economicus” olduğunu kabullenmemiz gerekecektir. Böyle bir durumda da kesinlikle “değer yargıları”ndan bahsedilmeyecek, onun yerine temel veri olarak “menfaat” alınacak ve “güç-zorbalık” ikilisi değer kazanacaktı. Halbuki yeryüzünün ilk insanı Hz. Adem ve onun ailesinin oluşturmuş olduğu topluluk, antropologların iddia ettiği gibi “mağara ehli” olmayıp, aksine bir “site toplumu”nun üyeleri idiler. Bilindiği kadarıyla bu sitede evlenme olgusu ve dolayısıyla aile başta olmak üzere birçok sosyal kurum bulunduğu gibi; Habil gibi çobanlar, Kabil gibi tarımla uğraşan çiftçiler vardı.

Read more…

Be the first to comment - What do you think?
Posted by dmoadmin - May 7, 2015 at 1:23 am

Categories: General, Öne Çıkanlar, Yazılar   Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , ,

MB, Faiz %4.5 Diye Başbakanı Kandırıyor

mbSon PPK kararlarını değerlendirmeden önce bazı açıklama ve tanımlara gidelim.

Herhangi bir piyasada olduğu gibi, para piyasasında da ya miktarı ya da fiyatı kontrol edebilirsiniz. Her ikisini de kontrol etmeye kalktığınızda ya karaborsa ya da talep fazlasına sebep olursunuz.

>

Merkez bankaları para arzını değil de faiz oranını kontrol etmeye karar verdiğinde uygulanan politikaya faiz politikası denir. Böyle durumlarda merkez bankaları para arzının kontrolünü bırakırlar. Belirledikleri faiz oranıyla para arzının ne olacağına piyasalar, taleplerine göre karar verir. Merkez bankalarının faizi kontrol ettiği durumlarda para arzında, para arzını kontrol ettiği durumlarda ise faizlerde oynaklık olur.

Read more…

Be the first to comment - What do you think?
Posted by dmoadmin - November 24, 2013 at 10:47 pm

Categories: Eğitim, General, Piyasa Analizi, Temel Analiz   Tags: , , , , , , , , , ,

Enflasyon Bütün Kötülüklerin Anasıdır

Latince “şişkinlik” anlamına gelen, gündelik yaşamda da mal ve hizmetlerin fiyatlarındaki artışlar olarak kullanılan enflasyon; fiyatlar genel seviyesinin sürekli biçimde ve önemli oranlarda artması dolayısıyla yerel  paranın satın alma gücünü yitirmesi şeklinde tanımlanabilir. Read more…

Be the first to comment - What do you think?
Posted by sasgem - February 15, 2012 at 11:16 am

Categories: Piyasa Analizi, Temel Analiz   Tags: , , , , , , , ,