Posts tagged "büyüme"

‘Kriz-Büyüme-İstihdam’ Üçgeninde 1994 ve 2001 Krizleri

crisesÇalışma, işveren ile çalışanlar arasında birtakım vaatlerin yerine getirilmesi ve karşılığında bazı kazançların beklendiği bir süreçtir. Kazançlar genelde tarafların uzlaşacağı en düşük ücret düzeyinde gerçekleşir. Ancak, ekonomik dalgalanmalar her ülke ekonomisinde, istihdam alanında değişimlere neden olabilir. Ekonomilerin küçülme dönemlerinde istihdam hacmi daralırken, büyüme dönemlerinde tersi durum izlenmektedir. Bunun yanında, istihdam şartlarında da fazla mesai, iş paylaşımı, geçici olarak izne çıkarma ve benzeri değişiklikler yapılabilir.
Read more…

Be the first to comment - What do you think?
Posted by dmoadmin - January 23, 2016 at 4:26 pm

Categories: General, Öne Çıkanlar, Yazılar   Tags: , , , , , , , , , , , , ,

Ekonomi Yönetimi Politika Değişikliğine Mi Hazırlanıyor?

Son döneme kadar ekonomi yönetiminin politikası yüksek faiz-düşük kur politikasıydı. Böylece kısa vadeli sermaye yani sıcak para girişleri hızlandı, yabancı paraya erişim kolaylaştı, TL’nin değeri yükseldi. Benimsenen bu politikayla fiyat istikrarı kısmen sağlanmış olsa da dış ticaret açığı hızla büyüdü. Çünkü aşırı değerli TL sebebiyle sanayiciler üretmek yerine aynı ürünü daha ucuz kaldığı için ithal etmek yoluna gittiler. Dış ticaret açığının yükselmesi, otomatikman cari açığı da yükseltti.
Read more…

Be the first to comment - What do you think?
Posted by dmoadmin - February 25, 2015 at 1:57 pm

Categories: General, Öne Çıkanlar, Piyasa Analizi, Yazılar   Tags: , , , , , , , , ,

FED Yine Aynı Hatayı Mı Yapacak?

Geride bıraktığımız yılda sadece ABD ekonomisinde olumlu gelişmeler yaşandı. %3’e yakın büyüme oranı ve %5’lere gerileyen işsizlik rakamı bırakın gelişmiş ülkeleri, birçok gelişmekte olan ülkenin rakamlarından bile çok daha iyi. FED faizleri hızla aşağı çekerken bilançosunu da 4 trilyon doların üzerine taşıdı. Bu rakam ABD GSYH’sının neredeyse %25’ine tekabül ediyor.

Read more…

Be the first to comment - What do you think?
Posted by dmoadmin - February 19, 2015 at 1:41 am

Categories: General, Öne Çıkanlar, Piyasa Analizi, Temel Analiz, Yazılar   Tags: , , , ,

Kur-Faiz Tartışmasından Kurtulmalıyız

http://dailymarkets.info/wp-content/uploads/kurfaiz.jpgYıllardır faiz, kur ve enflasyon sarmalı içinde debelenip duruyoruz. Sorunun temeline inen yok, sadece para politikasıyla bu meselenin çözülemeyeceğini bir türlü anlamış değiliz. Kaynak sıkıntısını çözmek için yüksek faiz, düşük kur politikasına sıkı sıkıya sarılmış durumdayız. 1994, 2001, 2006 finansal krizlerinin temelinde yatan da aslında budur. 1994’te dönemin başbakanı Çiller ve ekonomi yönetimi, hazine ihalelerine son vermişti. “Kağıt satmazsak, faiz de düşer” tuhaf mantığıyla hareket edilmiş ve kriz adım adım gelmişti.

Read more…

Be the first to comment - What do you think?
Posted by dmoadmin - August 18, 2014 at 2:12 pm

Categories: Eğitim, General, Öne Çıkanlar, Yazılar   Tags: , , , , , , , , , ,

Enflasyon On Yıldır Direniyor

enflasyonNisan ayında Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE) yüzde 1.34 oranında, son bir yılda ise yüzde 9.36 oranında arttı. Yıllık enflasyon çift haneye yaklaştı. Nisan ayında yıllık enflasyonun çift haneye ulaştığı ve geçtiği bölgeler de var. Söz gelimi Balıkesir ve Çanakkale’de TÜFE yüzde 10.56 olmuş. Enflasyon sorununu çözmek için doğru tespit yapmak zorundayız. Yüzde on dolayındaki bir enflasyon oranı gerek istikrar sorunu açısından yüksek bir orandır. Kaldı ki 2014 yılı için gelişmekte olan ülkeler ortalaması olarak enflasyon tahmini de yüzde 6 dolayındadır.

Read more…

Be the first to comment - What do you think?
Posted by dmoadmin - May 9, 2014 at 2:25 pm

Categories: General, Öne Çıkanlar, Yazılar   Tags: , , , ,

Azıcık daha derine inince…

derinSon 50 yıllık ortalama büyüme oranımızın altında büyüdüğümüz bir yılda, en yüksek ikinci cari işlemler açığını verdik. 2013 yılı GSYH rakamlarını dün öğrendik. Büyüme oranımız %4 oldu. Kişi başı gelirimiz ise %2.8 oranında arttı. Büyüme oranımız son 50 yıllık ortalama büyüme oranımızın altında kalsa da, 2012’ye kıyasla belirgin biçimde yükseldi. Dikkatimi çeken diğer noktalar şöyle.

 

Read more…

Be the first to comment - What do you think?
Posted by dmoadmin - April 2, 2014 at 1:42 pm

Categories: General, Piyasa Analizi, Temel Analiz, Yazılar   Tags: , ,

Büyümenin Yapısında Değişen Yok

growthBu hafta başında ulusal gelir istatistikleri sessiz sedasız yayımlandı. TÜİK’in tahminlerine göre 2013 yılında Türkiye ekonomisi yüzde 4 büyüme kaydetti. Büyümenin kaynakları üzerine yapılan değerlendirmeler, ulusal ekonominin özel tüketim harcamaları ve kamu yatırımlarının ağırlıklı olarak büyüdüğünü gösteriyor. Özel sabit sermaye yatırımlarının büyümeye katkısı neredeyse sıfır; kamu yatırımlarının ana kalemi ise kamu inşaatından gelmekte.

Read more…

Be the first to comment - What do you think?
Posted by dmoadmin - April 2, 2014 at 1:10 pm

Categories: General, Piyasa Analizi, Temel Analiz, Yazılar   Tags: , , ,

Next Page »