Posts tagged "daralma"

Reel İktisadi Kriz Kuramları

Kriz kuramları ile ilgili çalışmaların kökeni her ne kadar 1800’lü yıllara dayansa da o dönem için, bugün bildiğimiz anlamda finansal krizlerden söz etmek mümkün değildir. Dolayısıyla, başlangıçta kriz kuramları çoğunlukla reel iktisadi krizleri açıklamaya dönük olarak geliştirilmiştir. Diğer taraftan, 1940’ların başından itibaren büyük ölçüde II. Dünya Savaşı hazırlıklarına bağlı olarak savaş sanayii öncülüğünde ve ABD merkezli yaşanan iktisadi canlanma, 1947-48’lerden itibaren birçok OECD ülkesini de içine alacak şekilde genişlemiş ve bu büyüme konjonktürü 1970’lerin başına kadar nerede ise kesintisiz devam etmiştir. Bu büyüme konjonktürüne mukabil, kriz kuramları tartışmalarında doğal olarak bir duraklama dönemi yaşanmıştır. Ancak 1970’lerin başında Bretton Woods (BW) sisteminin yıkılması ve yaşanan petrol şoklarının da etkisiyle konjonktür tekrar yön değiştirmiş ve buna paralel olarak kriz kuramları tartışmaları yeniden alevlenmiştir. Şu farkla ki, 1970’lerde uluslararası finansal küreselleşme faaliyetlerinin yoğunluk kazanmasıyla birlikte birçok gelişmekte olan ve gelişmiş ülkede finansal krizler yaşanmaya başlamıştır. 1980 ve sonrası dönemde yaşanan krizler, az veya çok farklılıklar gösterseler de ana karakteristiklerini para krizleri oluşturmuştur. Dünya ekonomisindeki bu değişmenin doğal bir sonucu olarak, o yıllardan günümüze reel iktisadi kriz kuramlarından daha çok finansal kriz, türleri ve nedenleri gibi konuları içeren tartışmalar ve çalışmalar yürütülmüştür.
Read more…

Be the first to comment - What do you think?
Posted by dmoadmin - November 5, 2015 at 12:43 am

Categories: Eğitim, General, Öne Çıkanlar, Yazılar   Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

2013 Başlarında Türkiye’de Bütçe Disiplini Zorlanacak

Türkiye ve dünya ekonomisini mercek altına aldığı “Ekonomik Görünüm: Çalkantılı Sularda Yön Arayışı” raporunda Deloitte, Türkiye’de 2012 yılında büyümenin ciddi oranda yavaşlayabileceğini belirtiyor. Aynı raporda 2012 sonları ve 2013 başlarında Türkiye’de bütçe disiplininin zorlanacağı ifade ediliyor. Read more…

Be the first to comment - What do you think?
Posted by sasgem - May 2, 2012 at 10:37 am

Categories: Piyasa Analizi, Temel Analiz   Tags: , , , , , ,

İngiltere Ekonomisi İkinci Kez Resesyonda

Bu sabah açıklanan resmi rakamlara göre yılın iki çeyreğinde üstüste küçülen İngiltere ekonomisi son küresel mali krizin patlak vermesinden bu yana ikinci kez resmen resesyona girmiş oldu. Read more…

Be the first to comment - What do you think?
Posted by sasgem - April 25, 2012 at 2:58 pm

Categories: Piyasa Analizi, Temel Analiz   Tags: , , , , ,

Japonya’da sanayi üretiminde beklenmedik düşüş

Japonya’da sanayi üretimi Şubat ayında beklenmedik bir şekilde düşüş kaydederek, ilk çeyrekteki geri sıçramaya yönelik sinyalleri azalttı. Japon yetkililer ise hâlen daha fazla teşvik sunulmasını değerlendirmeyi sürdürüyor. Read more…

Be the first to comment - What do you think?
Posted by sasgem - March 30, 2012 at 1:03 pm

Categories: Piyasa Analizi, Temel Analiz   Tags: , ,