Posts tagged "descartes"

Avusturya İktisat Ekolü’nün Felsefi Temelleri

avusturya iktisat okuluAvusturya İktisat Okulu, Alman Tarihçi Okulu’na muhalif olarak ortaya çıkmış ve (Avusturya Okulu’nun kurucusu sayılan) Carl Menger de metodoloji ile ilgili fikirlerini bu rakip grupla mücadele ederken geliştirmiştir. Bu nedenle ve Avusturya Okulu’nun karşı çıktığı hususları daha iyi anlamamızı sağlayacağı için, konuya Tarihçi Okul’un felsefi doktrinlerini inceleyerek başlamak gerekir. Daha sonra Avusturya Okulu’nun kurucuları üzerinde, bilhassa Franz Brentano ve onun izinden gidenlerin bıraktığı, felsefi etkilerin bir kısmını inceleyeceğiz. Brentano, 19. Yüzyıl sonlarının en önemli Avusturyalı filozofudur; ve Aristotle’e geri dönüşü savunmuştur. Bu nedenle, Avusturya Okulu’nun Aristotleyen kökenleri üzerinde durmakta fayda vardır.

Read more…

Be the first to comment - What do you think?
Posted by dmoadmin - December 6, 2015 at 5:03 pm

Categories: General, Yazılar   Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Gazzali ve Descartes’da Varlık, İnsan ve Bilgi – I

Mukaddime: Ebu-Hamid Muhammed bin Muhammed El-Gazzali (1058-1111) bütün İslam düşünce tarihinin tartışmasız şekilde en büyük otoritelerinden birisi, tesirleri günümüze kadar intikal etmiş olan tarih çapında bir dahidir ve uzun asırlar boyunca Huccetu’l-İslam ve Zeynu’d-din unvanlarıyla taçlandırılmıştır.  René Descartes (Renatus Cartesius) (1596-1650) ise, Batı (Garp) düşünce tarihinin en büyük simalarından olup, modern batı felsefesinin babası unvanını taşımaktadır.  Gazzali hem geniş anlamıyla bir hakim, hem bir filozof olmakla beraber İslam dünyasında daha ziyade bir sufi ve bir din alimi olarak şöhret yapmıştır. Descartes ise esas itibariyle bir filozof, bunun yanında otoriter bir matematikçidir ve fakat aynı zamanda modern çağlar fizik ilminin felsefi temellendirilmesini yapmış ve bu ilme-diğerlerine kıyasla az olmakla beraber-katkıda bulunmuş olması hesabiyle hem bir bilim filozofu ve hem de bir fizikçidir. Çok farklı fikir iklimlerinde, farklı zamanlar ve mekanlarda yaşamış olmalarına rağmen bu iki dahinin ayrıldıkları birçok hususun yanında müşterek bir çok noktalarda buluştukları bilinmektedir. Biz bu küçük araştırmada her iki filozofun bütün sistemlerinin tam bir mukayeseli dökümüne teşebbüs edecek de

iliz; böyle bir şeyin birkaç doktora konusu olacak kadar engin bir saha olduğunun şuurunda olarak sadece, insan ve bilgi konularındaki görüşlerini çok muhtar bir surette ve kalın çizgilerle gündeme getirmek istiyoruz.
Read more…

Be the first to comment - What do you think?
Posted by dmoadmin - May 17, 2015 at 11:34 pm

Categories: General, Öne Çıkanlar, Yazılar   Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,