Posts tagged "devalüasyon"

Para Krizleri Açıklama Modelleri

Yirminci yy. ve özellikle finansal küreselleşmenin dünya çapında hızla ve belkide kontrolsüzce yayıldığı son çeyreği, pek çok iktisadi krize şahitlik etmiştir. 1980’lerin başında Washington Uzlaşması ile hız ve yön verilen finansal küreselleşme, çoğunlukla gelişmekte olan ve az da olsa gelişmiş ülkelerde yaşanan iktisadi kriz sayısını belirgin bir şekilde artırmıştır. 1990’lı yıllar ve sonrası ise, içinde barındırdığı 1992- 93 Avrupa Döviz Kuru Mekanizması (ERM) krizi; 1994– 95 Latin Amerika (LA) krizi; 1997 Güney Doğu Asya (GDA) krizi; 1998 Rusya ve Brezilya krizleri; 2000–2001 Türkiye ve Arjantin krizleri ile dünya ekonomi tarihinde “krizler on yılı” olarak yerini almaya adaydır. Bu dönemde iktisadi krizlerin sayısı, derinliği, sıklığı ve yarattığı olumsuz sonuçlar giderek artan bir seyir izlemiştir. 1980 sonrası yaşanan finansal krizler tam anlamıyla özdeş sayılamazlar. Bununla beraber, çoğunun ana karakteristiğini para krizleri oluşturmuştur.
Read more…

Be the first to comment - What do you think?
Posted by dmoadmin - November 5, 2015 at 1:30 am

Categories: Eğitim, General, Öne Çıkanlar, Yazılar   Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Devalüasyonun Zamanını Açıklıyorum (1)

devalüasyon1Son günlerde herkesin merak ettiği konulardan biri olan doları yazmak istedim. Dolar kuru ne olacak? Yükselmeye devam edecek mi? Devalüasyon kapıda mı? Merkez daha ne kadar dolar satacak? Dolar rezervlerimiz bitebilir mi veya azalırsa ne olur? Doların ateşi neden düşmüyor/düşürülemiyor? Merkez bankası ne yapacak?

Read more…

Be the first to comment - What do you think?
Posted by Mosturk - July 16, 2013 at 2:58 pm

Categories: General, Piyasa Analizi, Temel Analiz   Tags: , , ,

Ekonomi Yönetiminin 2013 Planı

Ekonomi yönetimi cari açık – ekonomik daralma ikilemini 2011’in sonlarından itibaren yaşamaya başladı. 2012 yılı “fren” yılı olurken, 2013 ilk çeyreği de “gaz-fren” tartışmasıyla geçti. Peki 2013’te ekonomi yönetiminin uygulayacağı plan ne olacak ve reel sektör ne gibi tedbirler almalı? Read more…

Be the first to comment - What do you think?
Posted by sasgem - April 16, 2013 at 1:59 pm

Categories: Piyasa Analizi   Tags: , , , ,

Türkiye’de Ekonomi Yönetiminin Endişesi: “Triple Deficit-Üçüz Açık”

Geçen yıl, OVP’nin açıklanmasının ardından, yumuşak iniş senaryosunun (Türkçesi: Büyümenin yavaşlatılması) merkezi bütçenin gelirler kalemini vuracağını ve 2012 son çeyreğine girmeden bütçenin açıklara yelken açacağını ifade etmiştik. (Okumak için; 2011 ekonomik verileri ışığında 2012 projeksiyonu ) Bunları söylemek, öngörmek için kâhin olmaya gerek yok. Hesap ortadaydı zaten. Read more…

Be the first to comment - What do you think?
Posted by sasgem - September 25, 2012 at 12:29 pm

Categories: Piyasa Analizi   Tags: , , , , , , , , , , , , , , , ,

Yunanistan 2013’te Avro’ya Veda Etmeli mi?

Yunanistan’da işsizlik %22, genç nüfusun işsizlik oranı %50. Kamu sektörünün borcu gayrisafi yurt içi hasılanın %160’ı. Yunanistan iki koca yardım paketi kullandı. İlki 2010 yılında 110 milyar Avro, ikincisi ise bu yılın başında 130 milyar Avro. Kurtarma paketlerinin toplamı 240 milyar Avro. Yunanistan’ın 2011 yılı gayri safi yurt içi hasıla toplamı 220 milyar Avro. Borç ve bütçe açığını azaltmak üzere uygulanan kemer sıkma politikalarıyla 2008-2012 döneminde yaklaşık beşte bir oranında küçülmüş durumda. Read more…

Be the first to comment - What do you think?
Posted by sasgem - August 28, 2012 at 2:03 pm

Categories: Piyasa Analizi   Tags: , , , , , , , , , , ,