Posts tagged "Durkheim"

Mübadele Sisteminin Gelişim Sürecinde “Para”

Çağın ve geleceğin ihtiyaç ve problemlerine çözüm olacak çareleri bulup teklif etmek ve geleceğe ait tahminlerde bulunmak çok ince bir iş olmakla birlikte, hayatın varolduğu günden bu güne dek gelmiştir. İnsanların “tasarruf” ve “mübadele” ihtiyacı ve  bunları kolayca başarabilme isteği de bütün bu ihtiyaçları karşılayacak bir vasıtanın gerekliliğine işaret etmiştir. İşte insanoğlu zihnini uzun süre meşgul eden bu problemi “yükte hafif pahada ağır olan” kolay taşınabilir ve korunabilir bir “vasıta” yani paranın icadıyla halletmiştir.
Read more…

Be the first to comment - What do you think?
Posted by dmoadmin - May 3, 2015 at 9:32 pm

Categories: Eğitim, General, Yazılar   Tags: , , , , , ,