Posts tagged "Faydacı"

Özgürlük ve Eşitliğin Uzlaştırılabilirliği ve John Rawls

john_RawlsABD’li siyaset felsefecisi John Rawls‘a göre toplumdaki adaletsizliğin meşruluğu sadece alttakilerin yararına olmasıyla sağlanır. Bunu başarabilmek için ise bireylerin “Bilinmezlik peçesi-veil of ignorance” takmaları gerekir. Bu peçeyi takan birey, milliyetini, ekonomik durumunu, dinini vb tüm özelliklerini yok sayarak karar alma aşamasında kendi menfaatlerini değil, herkesin, hatta en kötü konumdakinin menfaatini düşünmek durumunda kalacaktır.

Read more…

Be the first to comment - What do you think?
Posted by dmoadmin - November 29, 2015 at 3:27 pm

Categories: General, Öne Çıkanlar, Yazılar   Tags: , , , , , , , , , , ,