Posts tagged "GSMH"

Ekonomi Yönetimi Politika Değişikliğine Mi Hazırlanıyor?

Son döneme kadar ekonomi yönetiminin politikası yüksek faiz-düşük kur politikasıydı. Böylece kısa vadeli sermaye yani sıcak para girişleri hızlandı, yabancı paraya erişim kolaylaştı, TL’nin değeri yükseldi. Benimsenen bu politikayla fiyat istikrarı kısmen sağlanmış olsa da dış ticaret açığı hızla büyüdü. Çünkü aşırı değerli TL sebebiyle sanayiciler üretmek yerine aynı ürünü daha ucuz kaldığı için ithal etmek yoluna gittiler. Dış ticaret açığının yükselmesi, otomatikman cari açığı da yükseltti.
Read more…

Be the first to comment - What do you think?
Posted by dmoadmin - February 25, 2015 at 1:57 pm

Categories: General, Öne Çıkanlar, Piyasa Analizi, Yazılar   Tags: , , , , , , , , ,

2011 EKONOMİK VERİLERİ IŞIĞINDA 2012 PROJEKSİYONU

Biz millet olarak, hatalarımızın ne olduğunu araştırıp, düzeltme yoluna gitmek yerine, genelde kendimizi dev aynasında görmeyi Read more…

Be the first to comment - What do you think?
Posted by sasgem - January 29, 2012 at 4:23 pm

Categories: Temel Analiz   Tags: , , , , , , , , , ,