Posts tagged "Gümrük Birliği"

Yeniden Gümrük Birliği Meselesi

1996 yılında yürürlüğe giren Gümrük Birliği gereğince Türkiye, mal ithalatında Avrupa Birliği (AB)’nin üçüncü ülkelere dönük gümrük tarifelerini ve ticaret politikalarını uygulama, AB kaynaklı mallarda gümrük indirimi, mülkiyet hakkı, rekabet kurallarına uyum, devlet yardımları konusunun standardizasyonu gibi zorunluluklar altına girmiştir. Bir başka deyişle, Türkiye, hem AB mallarının girişi hem de ortak gümrük tarifesine uyum açısından AB’ye önemli bir imtiyaz vermiştir. Aynı zamanda, AB, tam üye olmamasına rağmen Türkiye ile gümrüksüz ticaret yapmaya ve bu sayede de önemli ekonomik faydalar sağlamaya başlamıştır. Sonrasında da taraflar arasındaki ekonomik ilişkiler Gümrük Birliği hükümleri gereğince devam etmiştir. Gümrük Birliği ile Türkiye’nin, AB onayı olmadan, AB ile herhangi bir tercihli ticaret düzenlemesi bulunmayan üçüncü bir ülkeyle serbest ticaret anlaşması imzalama olasılığı ortadan kalkmıştır. Artık Türkiye’nin, üçüncü ülkelerle bir ticari anlaşma çerçevesinde, o ülkeye düşük bir gümrük tarifesi uygulaması söz konusu değildir. Bu konuda Türkiye, Dünya Ticaret Örgütü kurallarına göre de tek başına hareket edemeyecek konumdadır.[1] Bu çalışmada, güncel gelişmeler ışında Gümrük Birliği ve Serbest Ticaret Anlaşması çerçevesinde Türkiye-AB ilişkilerinin neden yeniden şekillendirilmesi gerektiği ve bunun nasıl yapılabileceği tartışılmıştır.
Read more…

Be the first to comment - What do you think?
Posted by dmoadmin - November 16, 2015 at 1:01 pm

Categories: General, Öne Çıkanlar, Yazılar   Tags: , , ,

Yeniden Dizayn ve Pay Edilen Dünya Ticaretinde Türkiye Nerede?

2007 ortalarında ABD’de “Subprime mortgage” piyasasının çöküşüyle başlayan kriz, 2008’in son çeyreğinde global finans piyasalarına da sirayet etti. Bu krizde en çok etkilenen bölge AB-Avrozone oldu. Avro uygulamasının sistemik yanlışlarının yanında, sanayi üretiminin Çin’e kayması gibi etkenler nedeniyle, ekonomik sorunların çözümünün rekabet etmek yerine işbirliğine gitmekten geçtiği düşüncesi ile uluslararası işbirliklerinin yolu açıldı.
Read more…

Be the first to comment - What do you think?
Posted by dmoadmin - October 7, 2015 at 3:21 pm

Categories: Eğitim, General, Öne Çıkanlar, Temel Analiz, Yazılar   Tags: , , , , , , , , , ,