Posts tagged "hayek"

Avusturya İktisat Ekolü’nün Felsefi Temelleri

avusturya iktisat okuluAvusturya İktisat Okulu, Alman Tarihçi Okulu’na muhalif olarak ortaya çıkmış ve (Avusturya Okulu’nun kurucusu sayılan) Carl Menger de metodoloji ile ilgili fikirlerini bu rakip grupla mücadele ederken geliştirmiştir. Bu nedenle ve Avusturya Okulu’nun karşı çıktığı hususları daha iyi anlamamızı sağlayacağı için, konuya Tarihçi Okul’un felsefi doktrinlerini inceleyerek başlamak gerekir. Daha sonra Avusturya Okulu’nun kurucuları üzerinde, bilhassa Franz Brentano ve onun izinden gidenlerin bıraktığı, felsefi etkilerin bir kısmını inceleyeceğiz. Brentano, 19. Yüzyıl sonlarının en önemli Avusturyalı filozofudur; ve Aristotle’e geri dönüşü savunmuştur. Bu nedenle, Avusturya Okulu’nun Aristotleyen kökenleri üzerinde durmakta fayda vardır.

Read more…

Be the first to comment - What do you think?
Posted by dmoadmin - December 6, 2015 at 5:03 pm

Categories: General, Yazılar   Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Reel İktisadi Kriz Kuramları

Kriz kuramları ile ilgili çalışmaların kökeni her ne kadar 1800’lü yıllara dayansa da o dönem için, bugün bildiğimiz anlamda finansal krizlerden söz etmek mümkün değildir. Dolayısıyla, başlangıçta kriz kuramları çoğunlukla reel iktisadi krizleri açıklamaya dönük olarak geliştirilmiştir. Diğer taraftan, 1940’ların başından itibaren büyük ölçüde II. Dünya Savaşı hazırlıklarına bağlı olarak savaş sanayii öncülüğünde ve ABD merkezli yaşanan iktisadi canlanma, 1947-48’lerden itibaren birçok OECD ülkesini de içine alacak şekilde genişlemiş ve bu büyüme konjonktürü 1970’lerin başına kadar nerede ise kesintisiz devam etmiştir. Bu büyüme konjonktürüne mukabil, kriz kuramları tartışmalarında doğal olarak bir duraklama dönemi yaşanmıştır. Ancak 1970’lerin başında Bretton Woods (BW) sisteminin yıkılması ve yaşanan petrol şoklarının da etkisiyle konjonktür tekrar yön değiştirmiş ve buna paralel olarak kriz kuramları tartışmaları yeniden alevlenmiştir. Şu farkla ki, 1970’lerde uluslararası finansal küreselleşme faaliyetlerinin yoğunluk kazanmasıyla birlikte birçok gelişmekte olan ve gelişmiş ülkede finansal krizler yaşanmaya başlamıştır. 1980 ve sonrası dönemde yaşanan krizler, az veya çok

farklılıklar gösterseler de ana karakteristiklerini para krizleri oluşturmuştur. Dünya ekonomisindeki bu değişmenin doğal bir sonucu olarak, o yıllardan günümüze reel iktisadi kriz kuramlarından daha çok finansal kriz, türleri ve nedenleri gibi konuları içeren tartışmalar ve çalışmalar yürütülmüştür.
Read more…

Be the first to comment - What do you think?
Posted by dmoadmin - November 5, 2015 at 12:43 am

Categories: Eğitim, General, Öne Çıkanlar, Yazılar   Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Hayek ve Dünya Siyasetine Etkisi – 2

Carter’ın İran karşısındaki tavrını nasıl değerlendiriyorsunuz?

Çok zayıf, çok zayıf. İçinde bulunduğu durumda askerî güç kullanmaktan kaçınması daha iyi olacaktı. Fakat Carter’ın bir defaya mahsus da olsa, esirler serbest bırakılmazsa Tahran’ın bombalanacağına dair bir ültimatomu İran’a göndermesi gerekirdi. Bunun yapılmaması büyük bir hataydı.
Rehineleri kurtarmada gerçekte kim başarılı oldu, Carter mı Reagan mı?
Read more…

Be the first to comment - What do you think?
Posted by dmoadmin - August 10, 2014 at 1:00 am

Categories: Eğitim, Öne Çıkanlar, Yazılar   Tags: , , , , , , , ,

Hayek ve Dünya Siyasetine Etkisi-1

82 yıl boyunca – önümüzdeki mayıs ayının 8’inde 82. yaşını kutlayacak – verdiği tek taviz, pipo içmeyi nihayet bırakmak olmuş. Bugün sadece, yeleğinin cebinde sakladığı eski bir gümüş enfiye kutusundan arada sırada
bir tutam iyi kalite İngiliz tütünü alıp kokluyor. Bunun dışında Friedrich von Hayek hayatının en iyi yıllarını niteleyen atikliğini, hiddetli cümlelerini, kavgacılığını, parlak zekâsını ve özgürlük tutkusunu koruyor.

Read more…

Be the first to comment - What do you think?
Posted by dmoadmin - August 10, 2014 at 12:34 am

Categories: Eğitim, Öne Çıkanlar, Yazılar   Tags: , , , , , , , ,

KÖLELİK YOLU 2 – Friedrich August von Hayek (1944)

image

Hayek’in önemli eserlerinden biri olan Kölelik Yolu-The Road to Serfdom’un özetinin ikinci ve son bölümünü aşağıda sunuyoruz

Bu ilke, oyunlara ve eğlence etkinliklerine kadar uzanmıştır. Satranç oyuncularının nerede aşağıdaki şekilde uyarıldıklarının cevabını okuyucuya bırakıyorum: “Satrancın tarafsızlığını bir an önce sona erdirmeliyiz. Bir an önce ‘satrancın satranç için olduğu’ şeklindeki formülü kınamalıyız.”

Read more…

Be the first to comment - What do you think?
Posted by dmoadmin - August 4, 2014 at 4:39 am

Categories: Eğitim, General, Öne Çıkanlar, Yazılar   Tags: , , , , , ,

KÖLELİK YOLU 1 – Friedrich August von Hayek (1944)

image

Klasik liberal geleneğin ve Avustura İktisat okulunun yirminci yüzyıldaki en önemli temsilcilerinden birisi olarak kabul edilen F.A. Hayek, 1950’li yıllara gelindiğinde ekonomi üzerine çok az şey yazmaktaydı. Ekonomiye tekrar döndüğü 1960’lı yıllarda bile saf iktisat teorileri yerine onun yazılarında daha çok piyasa süreci (market process) felsefesinin gündemde olduğu görülmektedir. Onun teknik iktisat ile yoğun olarak ilgilendiği dönemler ise, 1930’lu yıllar ve belki 1940’ların başları olmuştur. Hayek’in önemli eserlerinden biri olan Kölelik Yolu The Road to Serfdom’un kısa bir özetini aşağıda sunuyoruz.

Read more…

Be the first to comment - What do you think?
Posted by dmoadmin - August 4, 2014 at 4:06 am

Categories: Eğitim, General, Öne Çıkanlar, Yazılar   Tags: , , , , , ,

Hayek (Piyasalar ve Bireysel Tercih)

image

“Kölelik Yolu” (1944) ve “Özgürlüğün Anayasası” (1960) gibi kitaplarında Avusturyalı Friedrich Hayek, bilginin deneysel ve nesnel olduğu iddialarını eleştirmiş ; insan bilgisinin çok sınırlı ve çok parçalı olduğunu savunmuştur.

Read more…

Be the first to comment - What do you think?
Posted by dmoadmin - August 3, 2014 at 12:13 pm

Categories: Eğitim, General, Öne Çıkanlar, Yazılar   Tags: , ,