Posts tagged "hz ömer"

Kız Çocukların Gömülerek Öldürülmesi (Wa’d al Banat)

wadalbanatBu makalede, Cahiliye Araplarının en çok eleştirilen uygulamalarından biri olan kız çocuklarının gömülerek öldürülmesi adetinin Araplar arasında yaygın olup olmadığı, ne zamandan beri uygulandığı, uygulanma keyfiyeti ve sebepleri üzerinde durulacak; bu arada az da olsa kaynaklarda yer alan erkek çocuklarının öldürülmesine de değinilecektir. Konuyla ilgili elimizde geniş bilgi bulunmamakla(1) birlikte başta hadis kitapları olmak üzere çeşitli kaynaklarda yer alan az sayıdaki dağınık rivayetlerden hareketle meseleyi incelemeye çalışacağız. Ayetlerin bağlarını dikkate alınmak kaydıyla Cahiliye dönemi Arapları için önemli kaynaklarımızdan biri Kur’an-ı Kerîm’dir. Kur’an’da, geniş malumat verilmeden, yerilen bir davranış olarak çocukların öldürülmesinden ve bazı sebeplerinden söz edilir. Hemen belirtelim ki bu konuyla ilgili kaynaklarımızda yer alan bilgiler, gerek dini kaygılarla gerekse başka sebeplerle Cahiliye dönemini yermek amacıyla epeyce abartılmıştır.

Read more…

1 comment - What do you think?
Posted by dmoadmin - July 10, 2016 at 8:02 pm

Categories: General, Öne Çıkanlar, Yazılar   Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

İslam’da Mübadele, Para ve Faiz

İslam ekonomisinde, mübadele faaliyetine kısaca “Bey’ u şirâ” denir. İmam Gazali’ye göre, “alış-veriş bilgilerini öğrenmek farzdır. Kimse bunların dışında kalamaz. Hz Ömer (R.A.), çarşıya çıkıp buyuruyor ki, “alış-veriş bilgilerini öğrenmeden, hiç kimse bu çarşıda iş yapmasın. Yoksa ister istemez faize düşer.”(1) İslam’da mal ve hizmet mübadelesinin hakkaniyet ölçüleri içinde yürütülmesi istenir. Şöyle ki, Mecelle’nin ilk 403 maddesi alış-veriş bilgileri ve hukuku olarak düzenlenmiştir. İslam ekonomi sisteminde mübadele, şeriatın çizdiği sınırlar içinde, bir mal veya hizmetin satıcı ve alıcı arasında, yazılı veya sözlü bir sözleşmeye bağlanarak değiştirilmesi (satılması veya satın alınması) demektir. Görüyoruz ki, İslamiyet, alış-veriş için üç unsur aramaktadır. Bunlar; satılacak bir mal ve hizmet, bunları satacak ve alacak kimseler ile sözleşme şartıdır.
Read more…

Be the first to comment - What do you think?
Posted by dmoadmin - May 9, 2015 at 12:22 am

Categories: Eğitim, General, Öne Çıkanlar, Yazılar   Tags: , , , , , , , , , , , , , , ,