Posts tagged "ideal devlet"

Farabi’nin İdeal Devleti: Erdemli Şehir (El Medinetü’l Fazıla)

al-farabi2Farabi’nin erdemli şehir adlı eseri, Türk-İslam düşünce hayatında hiç kuşkusuz oldukça önemli bir yer tutmaktadır. Özellikle Farabi’nin felsefi görüşleriyle kurguladığı toplum-devlet ilişkisini son derece açık bir biçimde anlatması eserin önemini artıran başlıca unsurlardan birisidir. Bunun yanında Antik Yunan Felsefesi ile İslam Felsefesi arasındaki karşılıklı etkileşimi ortaya koyması “İdeal Devlet”i önemli kılan bir başka neden olarak karşımıza çıkmaktadır.

Read more…

Be the first to comment - What do you think?
Posted by dmoadmin - December 13, 2015 at 11:13 am

Categories: Öne Çıkanlar, Yazılar   Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , ,