Posts tagged "kapitalizm"

Kurtarıcı “Yeni Ekonomi” Elektrikli Otomobil Çağı Mı?

Yeni Ekonomi (the New Economy), yeni çıkan teknolojilerin süregelen ekonomiye etkisini tarif eden bir deyimdir. Kapitalist sistem hem kendi krizinin sebeplerini hazırlarken, hem de yeni çıkış noktaları da bulmayı becerebildi bugüne kadar. Bu sebepledir ki “sistem çöktü” denildiği anlarda bile “yeni ekonomi”lerle tekrar ayağa kalkmayı başarabildi. Gün geçtikçe daha küresel hale gelen iktisadi yapı, bu kez de “elektrikli otomobil” “yeni ekonomi”siyle ayağa kalkabilecek mi?

Read more…

Be the first to comment - What do you think?
Posted by dmoadmin - October 14, 2015 at 2:35 pm

Categories: General, Öne Çıkanlar, Temel Analiz, Yazılar   Tags: , , , , , ,

Pre-Kapitalist Toplumdan Otarşik Tüketime

Pre-kapitalist toplumlar: Geçim için yeterlilik, gelenekçilik

Geçmişi araştırdığını iddia eden antropoloji demogogları “isteği dışında ikna edilen kişi, yine aynı fikri taşıyor demektir” sözünü hiçe sayarak, tarihin inebildikleri her derinliğinde “site uygarlıkları”na rastlamalarına rağmen “Ancient Greek” (Eski Yunan)e kadarlık süre içerisinde her şeyi “ilkel”, insanları da “düşünen hayvan”, “sosyal hayvan”, “konuşa

n hayvan” gibi “hayvan” kategorisine indirgeme kompleksinden kendilerini alamamışlardır.

Bize öğretilmeye çalışıldığı üzere, insanoğlunu kendi ihtiyaçlarını karşılamak için önce “huntering-gathering” (avcılık-toplayıcılık) yapan, sonra “üreticilik”e geçen, artan ihtiyaçlarının sonucu “değiş-tokuş”a yönelen bir sürecte görürsek, otomatikman onun “homo economicus” olduğunu kabullenmemiz gerekecektir. Böyle bir durumda da kesinlikle “değer yargıları”ndan bahsedilmeyecek, onun yerine temel veri olarak “menfaat” alınacak ve “güç-zorbalık” ikilisi değer kazanacaktı. Halbuki yeryüzünün ilk insanı Hz. Adem ve onun ailesinin oluşturmuş olduğu topluluk, antropologların iddia ettiği gibi “mağara ehli” olmayıp, aksine bir “site toplumu”nun üyeleri idiler. Bilindiği kadarıyla bu sitede evlenme olgusu ve dolayısıyla aile başta olmak üzere birçok sosyal kurum bulunduğu gibi; Habil gibi çobanlar, Kabil gibi tarımla uğraşan çiftçiler vardı.

Read more…

Be the first to comment - What do you think?
Posted by dmoadmin - May 7, 2015 at 1:23 am

Categories: General, Öne Çıkanlar, Yazılar   Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , ,

BBC: Ekonomik Adaletsizlik Artıyor

BBC Dünya Servisi’nin yaptığı bir kamuoyu araştırması, halk arasında ekonomik adaletsizlik düşüncesinin yaygınlaştığını ortaya çıkardı. Araştırmanın yapıldığı 22 ülkenin 17’sinde ankete katılanların yüzde 50’sinden fazlası kendi ülkelerinde ekonomik yükün ve imtiyazların adil paylaşılmadığını düşünüyor. Read more…

Be the first to comment - What do you think?
Posted by sasgem - April 26, 2012 at 11:41 am

Categories: Piyasa Analizi, Temel Analiz   Tags: , , , , , ,