Posts tagged "keynes"

Keynes ve Friedman’a Göre Ekonomik İstikrarın Sağlanmasında Para ve Maliye Politikalarının Rolü

ekonomik_istikrar_keynes_friedmanEkonomik istikrarın sağlanmasında Para Politikası önlemlerinin mi, yoksa Maliye Politikası önlemlerinin mi daha etkin olduğu ekonomistler arasında çokça tartışılmıştır. J.M. Keynes ve izleyenler Par Politikası etkileme sürecinin dolaylı ve bir takım kısıtlamalara tabi olduğu belirterek ekonomik istikrarın sağlanmasında Maliye Politikasının etkinliğini ifade etmişlerdir. M. Friedman ise, J.M. Keynes’in ekonomi ilmine katkılarını devrim, kendisinin ve Chicago Okulunun yeni anlayışını ise karşı devrim olarak nitelemiş ve Keynes’in bu görüşüne karşı çıkarak ekonomik istikrarın sağlanmasında Para Politikasının daha etkili olacağını savunmuştur.

Read more…

Be the first to comment - What do you think?
Posted by dmoadmin - April 27, 2016 at 1:57 pm

Categories: Eğitim, General, Öne Çıkanlar, Yazılar   Tags: , , , ,

Reel İktisadi Kriz Kuramları

Kriz kuramları ile ilgili çalışmaların kökeni her ne kadar 1800’lü yıllara dayansa da o dönem için, bugün bildiğimiz anlamda finansal krizlerden söz etmek mümkün değildir. Dolayısıyla, başlangıçta kriz kuramları çoğunlukla reel iktisadi krizleri açıklamaya dönük olarak geliştirilmiştir. Diğer taraftan, 1940’ların başından itibaren büyük ölçüde II. Dünya Savaşı hazırlıklarına bağlı olarak savaş sanayii öncülüğünde ve ABD merkezli yaşanan iktisadi canlanma, 1947-48’lerden itibaren birçok OECD ülkesini de içine alacak şekilde genişlemiş ve bu büyüme konjonktürü 1970’lerin başına kadar nerede ise kesintisiz devam etmiştir. Bu büyüme konjonktürüne mukabil, kriz kuramları tartışmalarında doğal olarak bir duraklama dönemi yaşanmıştır. Ancak 1970’lerin başında Bretton Woods (BW) sisteminin yıkılması ve yaşanan petrol şoklarının da etkisiyle konjonktür tekrar yön değiştirmiş ve buna paralel olarak kriz kuramları tartışmaları yeniden alevlenmiştir. Şu farkla ki, 1970’lerde uluslararası finansal küreselleşme faaliyetlerinin yoğunluk kazanmasıyla birlikte birçok gelişmekte olan v

e gelişmiş ülkede finansal krizler yaşanmaya başlamıştır. 1980 ve sonrası dönemde yaşanan krizler, az veya çok farklılıklar gösterseler de ana karakteristiklerini para krizleri oluşturmuştur. Dünya ekonomisindeki bu değişmenin doğal bir sonucu olarak, o yıllardan günümüze reel iktisadi kriz kuramlarından daha çok finansal kriz, türleri ve nedenleri gibi konuları içeren tartışmalar ve çalışmalar yürütülmüştür.
Read more…

Be the first to comment - What do you think?
Posted by dmoadmin - November 5, 2015 at 12:43 am

Categories: Eğitim, General, Öne Çıkanlar, Yazılar   Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

KÖLELİK YOLU 2 – Friedrich August von Hayek (1944)

image

Hayek’in önemli eserlerinden biri olan Kölelik Yolu-The Road to Serfdom’un özetinin ikinci ve son bölümünü aşağıda sunuyoruz

Bu ilke, oyunlara ve eğlence etkinliklerine kadar uzanmıştır. Satranç oyuncularının nerede aşağıdaki şekilde uyarıldıklarının cevabını okuyucuya bırakıyorum: “Satrancın tarafsızlığını bir an önce sona erdirmeliyiz. Bir an önce ‘satrancın satranç için olduğu’ şeklindeki formülü kınamalıyız.”

Read more…

Be the first to comment - What do you think?
Posted by dmoadmin - August 4, 2014 at 4:39 am

Categories: Eğitim, General, Öne Çıkanlar, Yazılar   Tags: , , , , , ,

KÖLELİK YOLU 1 – Friedrich August von Hayek (1944)

image

Klasik liberal geleneğin ve Avustura İktisat okulunun yirminci yüzyıldaki en önemli temsilcilerinden birisi olarak kabul edilen F.A. Hayek, 1950’li yıllara gelindiğinde ekonomi üzerine çok az şey yazmaktaydı. Ekonomiye tekrar döndüğü 1960’lı yıllarda bile saf iktisat teorileri yerine onun yazılarında daha çok piyasa süreci (market process) felsefesinin gündemde olduğu görülmektedir. Onun teknik iktisat ile yoğun olarak ilgilendiği dönemler ise, 1930’lu yıllar ve belki 1940’ların başları olmuştur. Hayek’in önemli eserlerinden biri olan Kölelik Yolu The Road to Serfdom’un kısa bir özetini aşağıda sunuyoruz.

Read more…

Be the first to comment - What do you think?
Posted by dmoadmin - August 4, 2014 at 4:06 am

Categories: Eğitim, General, Öne Çıkanlar, Yazılar   Tags: , , , , , ,