Posts tagged "krugman"

Para Krizleri Açıklama Modelleri

Yirminci yy. ve özellikle finansal küreselleşmenin dünya çapında hızla ve belkide kontrolsüzce yayıldığı son çeyreği, pek çok iktisadi krize şahitlik etmiştir. 1980’lerin başında Washington Uzlaşması ile hız ve yön verilen finansal küreselleşme, çoğunlukla gelişmekte olan ve az da olsa gelişmiş ülkelerde yaşanan iktisadi kriz sayısını belirgin bir şekilde artırmıştır. 1990’lı yıllar ve sonrası ise, içinde barındırdığı 1992- 93 Avrupa Döviz Kuru Mekanizması (ERM) krizi; 1994– 95 Latin Amerika (LA) krizi; 1997 Güney Doğu Asya (GDA) krizi; 1998 Rusya ve Brezilya krizleri; 2000–2001 Türkiye ve Arjantin krizleri ile dünya ekonomi tarihinde “krizler on yılı” olarak yerini almaya adaydır. Bu dönemde iktisadi krizlerin sayısı, derinliği, sıklığı ve yarattığı olumsuz sonuçlar giderek artan bir seyir izlemiştir. 1980 sonrası yaşanan finansal krizler tam anlamıyla özdeş sayılamazlar. Bununla beraber, çoğunun ana karakteristiğini para krizleri oluşturmuştur.
Read more…

Be the first to comment - What do you think?
Posted by dmoadmin - November 5, 2015 at 1:30 am

Categories: Eğitim, General, Öne Çıkanlar, Yazılar   Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Ben Bernanke’nin Dönüşümü

Larry Ball’un yazdığı ‘Ben Bernanke’ye ne oldu’ konulu etkileyici ve rahatsız edici analizini bir kere daha okudum. Biliyorum ki, 28 Şubat’ta Ekonomi Politikaları Araştırma Merkezi’nin internet portalı Vox’da yayınlanan o analiz bazı çevrelerde dehşetle karşılanmıştı. (Mutlaka bu sadece grup düşüncesi değildir. Federal Merkez Bankası’nın daha çok şey yapmamış olmamak için çok iyi nedenleri vardır!) Read more…

Be the first to comment - What do you think?
Posted by sasgem - April 14, 2012 at 11:26 am

Categories: Piyasa Analizi, Temel Analiz   Tags: , , , , , , , ,