Posts tagged "menderes"

BOP ve Yeni Dünya Düzeni ekseninde Biladu’s-Sudan (Siyahlar Ülkesi)

Bop-ve-SudanKonuya geçmeden önce Sudan tarihine hızlıca bir göz atacağız. İlerleyen bölümlerde bazı tarihi olaylar üzerinde detaya da gireceğiz.

Amr ibnu’l-As’ın Mısır’ı 639’da fethinden sonra Müslümanlar ticaret için Sudan pazarlarına girmeye başladılar ve bu sayede Sudanlılar İslam’ı tanıyıp. benimsediler. Bölgede yaygın olan Hristiyanlığın etkisi azalmaya başladı. Osmanlı Devleti’nin 1517’de Mısır’ı fethinden sonra, Mısır valisi Kavalalı Mehmed Ali Paşa, Sudan’da hüküm süren ve Sennar Sultanlığı olarak da bilinen Func Devleti’ni mağlup edip fethi gerçekleştiren İsmail Paşa’yı görevden alarak, yerine kendi oğlunu getirdi. Ancak oğlu, Fransız ve İngilizlerle işbirliği yaparak bazı eyaletlerin valiliklerine onların adamlarını getirdi. Bu durum Müslüman Sudan halkını rahatsız etti. Ahmed el-Mehdi önderliğinde isyan başlatan halk bölgede ayrı bir yönetim kurdu. Mehdi’nin ölümünün ardından da İngilizlerin komutasındaki Mısır ordusuna yenildiler ve Mehdi hareketi dağıtıldı.
Read more…

Be the first to comment - What do you think?
Posted by dmoadmin - September 4, 2016 at 11:14 pm

Categories: General, Öne Çıkanlar, Yazılar   Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Menderes’in Dış Politikası

İkinci Dünya Savaşı’nın sona ermesini müteakip Türkiye’de de çok partili döneme geçiliyor ve 1946’da kurulan Demokrat Parti, 4 yıl sonra yapılan se

çimlerle iktidara geliyordu. Menderes, iki kutuplu bir dünyada ABD ve Batı yanlısı bir politika izleyerek menfaat sağlamaya çalıştı. Ancak bunu yaparken uyguladığı koşulsuz teslimiyetçi politika, hem kendi sonunu hazırladı, hem de özellikle Arap ülkelerinin Türkiye’ye karşı uzun yıllar sürecek nefret duymalarına neden oldu. Çünkü Menderes hükümetleri, emperyal Batılı güçler tarafından sömürülen ülkelerdeki bağımsızlık hareketlerine karşı sömürgeci devletlerin yanında yer aldı.

Read more…

Be the first to comment - What do you think?
Posted by dmoadmin - May 28, 2015 at 2:37 am

Categories: General, Öne Çıkanlar, Yazılar   Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Adnan Menderes Neden İdam Edildi?

adnanmenderesAdnan Menderes İmralı Adası’nda 17 Eylül 1961’de sağlık muayenesini yapan doktor heyetinden sağlam raporu alındıktan sonra öğlen 13:21’de idam edildi.

Adnan Menderes neyle suçlanmıştı?

 

 

Read more…

Be the first to comment - What do you think?
Posted by dmoadmin - January 15, 2014 at 5:07 pm

Categories: Öne Çıkanlar, Yazılar   Tags: ,

Menderes’in Tarım İhaneti

menderesAtatürk’ün Tarım Devrimi, İdeal Cumhuriyet Köyü Projesi, Halkevleri ve Köy Enstitüleri projeleri ile Türkiye’de modern tarım ve hayvancılık gelişmeye başlamıştır. Çok kısa bir süre önce dışarıdan alınan birçok tarım ürünü Türkiye’de Türk köylüsü tarafından üretilip yurt dışına satılmaya başlanmıştır. Türkiye, Atatürk’ün “akıllı projeleriyle” şekillenen çağdaş, “ulusal” ve “bağımsız” tarım ve hayvancılık politikaları sonunda çok kısa bir sürede kendi kendine yetebilen bir ülke haline gelmiştir. Kendi kendine yeten Türkiye, ülkeleri borçlandırıp kendine bağımlı kılan emperyalizmi rahatsız etmiştir.(Atatürk’ün Tarım Devrimi için Bkz. Sinan Meydan, Akl-ı Kemal-Atatürk’ün Akıllı Projeleri, C.2).
ABD’nin Türk Tarımını Bitirme Projesi, Menderes ve DP
Read more…

1 comment - What do you think?
Posted by dmoadmin - January 7, 2014 at 4:23 pm

Categories: General, Yazılar   Tags: , , , ,

“En Gerçek Sosyalist; Bizim Kral” Buyurdu Soytarısı

SOSGeçenlerde kralın ba(ğ)zı soytarıları Erdoğan için “gerçek sosyalist” demiş. Bazı AKP’liler de bunu hakaret kabul etmiş. Şaka gibi ama gerçek.. Bakalım gerçekten öyle mi? Öncelikle şu üç konuyu irdelemek lazım: 1.Türkiye’de vergi gelirlerindeki artış ne kadar? 2.Kayıtdışılığın seyrindeki düşüş ne kadar? 3.Yukarıdaki iki veri de pozitif ise, halkçı bir hükümetin dolaylı vergilerin toplam vergiler içindeki oranını düşürmesi gerekir. Öyle mi bakalım…
Read more…

Be the first to comment - What do you think?
Posted by sasgem - October 20, 2013 at 1:02 pm

Categories: General, Yazılar   Tags: , , , , , , , , , ,