Posts tagged "merkez bankaları"

Yeni Ekonomik Koşullar Şekilleniyor

economy2008 krizi sonrası gelişmiş ülke Merkez Bankalarının genişletici para politikası uygulamalarının uzaması ve 5 yıldır sürdürülmesi küresel ekonomide beklenmedik koşullar oluşturmuştu. Küresel ölçekte bol ve ucuz döviz likiditesi ve finansman olanakları ortaya çıkmış ve bu olanaklardan en çok da gelişen ülkeler yararlanmıştı. 2013 Mayıs ayında ABD Merkez Bankası FED’in parasal genişlemeden çıkış takvimi açıklaması ve buna fiilen eylül ayında başlayacağı beklentileri ile 5 yıldır süren ortam yerini yepyeni ekonomik koşullara bırakmaya başladı. Yeni ekonomik koşullar belirginleşiyor ve muhtemelen önümüzdeki birkaç yıl bu yeni koşullar belirleyici olacak. Bu çerçevede yeni koşulları ve işlerimize olası etkilerini değerlendirelim.

Read more…

Be the first to comment - What do you think?
Posted by sasgem - September 11, 2013 at 1:28 pm

Categories: Piyasa Analizi   Tags: , , , , , , , ,

Türkiye Ekonomisinde Adım Adım Ekonomik Krize – 1

krizBir ekonomistin böyle bir başlık altında analiz yapma girişimi şüphesiz çok ciddi ve keskin verilerin varlığını gerektirir. Uzun zamandır hayretle seyrettiğim ve ısrarla sağlığına inanmadığım Türkiye ekonomisi üzerine incelemelerimi devam ettiriyorum. Her bir veriye iyimserlikle yaklaşmak istiyorum ancak kuyudan çekip çıkarınca gördüğümün riskten başka bir şey olmadığını fark ediyorum.

Read more…

Be the first to comment - What do you think?
Posted by Mosturk - June 3, 2013 at 10:45 am

Categories: General, Piyasa Analizi, Teknik Analiz   Tags: , , , , ,

Draghi’nin Mumu Yatsıya Kadar…

ECB, sızan haberler doğrultusunda sorunlu ülkelerin 3 yıla kadar ki tahvillerini alacağını duyurdu. Bu sayede, İspanya ve İtalya gibi sorunlu ülkelerin kısa vade borçlanma faizlerini düşürmeye çalışacak. İkincil piyasadan tahvil alacaklarını açıklayan Başkan Draghi “tahvil alım programı, piyasalardaki ağır bozulmayı düzeltecektir” dedi. Read more…

Be the first to comment - What do you think?
Posted by sasgem - September 10, 2012 at 1:10 pm

Categories: Piyasa Analizi   Tags: , , , , , , , , , , , , , ,