Posts tagged "para politikası"

Keynes ve Friedman’a Göre Ekonomik İstikrarın Sağlanmasında Para ve Maliye Politikalarının Rolü

ekonomik_istikrar_keynes_friedmanEkonomik istikrarın sağlanmasında Para Politikası önlemlerinin mi, yoksa Maliye Politikası önlemlerinin mi daha etkin olduğu ekonomistler arasında çokça tartışılmıştır. J.M. Keynes ve izleyenler Par Politikası etkileme sürecinin dolaylı ve bir takım kısıtlamalara tabi olduğu belirterek ekonomik istikrarın sağlanmasında Maliye Politikasının etkinliğini ifade etmişlerdir. M. Friedman ise, J.M. Keynes’in ekonomi ilmine katkılarını devrim, kendisinin ve Chicago Okulunun yeni anlayışını ise karşı devrim olarak nitelemiş ve Keynes’in bu görüşüne karşı çıkarak ekonomik istikrarın sağlanmasında Para Politikasının daha etkili olacağını savunmuştur.

Read more…

Be the first to comment - What do you think?
Posted by dmoadmin - April 27, 2016 at 1:57 pm

Categories: Eğitim, General, Öne Çıkanlar, Yazılar   Tags: , , , ,

Klasik İktisat

Modern iktisat bilimine dayanak oluşturan klasik iktisat teorisi arz ağırlıklı bir teoridir. Klasik iktisat düşüncesi kendisinden önceki teorilerin aksine bireye ve bireysel girişimciliğe önem vermiş ve bu yüzden bireyin faaliyetlerini sınırlayıcı olarak gördükleri devlete çok az görev yüklemişlerdir. Devlet müdahalesine karşı oldukları için, girişimci gücü kuracak olan piyasaya herhangi bir müdahaleye izin vermemişler ve devletin görevlerini çok sınırlı belirlemişlerdir. Klasiklerin devlete atfettikleri görev “jandarma devlet” görevidir. Zorunlu bir fena olarak gördükleri devlet; güvenlik, savunma adalet ve diplomasi görevlerini yerine getirecek ve hiçbir suretle piyasaya müdahale etmeyecektir. Devlet sınırlı bir alanda mal ve hizmet üreteceği için harcamaları da bu çerçevede sınırlı kalacak ve bu harcamaların finansmanında özel kişi ve kuruluşlardan az miktarda vergi alacaktır.

Read more…

Be the first to comment - What do you think?
Posted by dmoadmin - August 8, 2014 at 3:31 am

Categories: Eğitim, Öne Çıkanlar, Yazılar   Tags: , , , , , , , , , , , , , ,

Kaldıraçlı Pozisyonlar Alarm Veriyor!..

leverageSon altı aylık dönemde küresel düzeyde yaşanan ve özellikle gelişmekte olan ekonomileri sarsan dalgalanmaları anlamak için, 2002 yılı sonrasındaki eğilimlerin kökenine inmek gerekiyor. Durum böyle olunca para politikalarının gevşekliği ile risk alma isteği arasındaki ilişkilerin ve özellikle uzun vadeli faize hassas menkul kıymetlerdeki talep dalgalanmalarının irdelenmesi önem kazanıyor. Bu konularda net bir kanaat sahibi olmadan gelecek hakkında sağlıklı öngörülerde bulunmak pek mümkün olamayacak gibi görünüyor.
Read more…

Be the first to comment - What do you think?
Posted by dmoadmin - December 6, 2013 at 4:09 pm

Categories: General, Temel Analiz, Yazılar   Tags: , , , , , , ,

Merkez Bankaları Bağımsız (Olmalı) Mıdır?

mb1980’lerde ABD ve çoğu Avrupa ülkesinde ücret-fiyat sarmalına girilmişti. Bu şekilde enflasyon neredeyse kontrolden çıkmıştı. Parasal İktisat (monetary economics) savunucuları, “ne kadar para basılırsa, fiyatlar genel seviyesi o kadar yükselir ve dolayısıyla dolanımdaki para miktarını belirleyen ülke merkez bankaları olduğu için, merkez bankaları bağımsız olmalıdır” iddiasını ortaya attılar.

Bu durumda ortaya iki temel mesele çıkıyor. İlki enflasyonu tetikleyen bağımsız değişkenin yani paranın tanımını yapmak, ikincisi de bu bağımsız değişkenin değişimlerini ölçmek. İkisi de çetrefilli mesele.

Read more…

Be the first to comment - What do you think?
Posted by dmoadmin - November 27, 2013 at 3:30 am

Categories: General, Öne Çıkanlar, Piyasa Analizi, Temel Analiz, Yazılar   Tags: , , , , , ,

IMF’nin Ocağına Düşer Miyiz?

imfIMF’nin beklentisi, daha sonra daha düşük enflasyon ve cari açık ile Türkiye ekonomisinin potansiyel büyüme patikasına kalıcı biçimde oturması. IMF, 4. madde gereği rutin değerlendirmesini geçen ay sonu yaptı, önerdiği reçeteyi de geçen hafta yayımladı. Temel sorun olan büyüme ile ilgili teşhis hepimizin malumu: İç talebe dayalı büyüme cari açığı ve enflasyonu attırmaktadır, dolayısıyla sürdürülebilir değildir. FED’in para politikasını sıkılaştırmasına paralel olarak uluslararası likidite daraldığında Türkiye ekonomisi de ciddi daralma riskiyle karşı karşıya kalır. Türkiye ekonomisinin yüzde 4-5’lik büyüme patikasına oturabilmesi için mevcut ekonomi politikalarında önemli değişiklikler gerekmektedir.
Read more…

Be the first to comment - What do you think?
Posted by sasgem - October 9, 2013 at 12:43 pm

Categories: General, Yazılar   Tags: , , , , , , ,