Posts tagged "para"

Para, Çift Maden Sistemi ve Oz Büyücüsü

paraTakas ekonomisinin getirdiği kısıtlamalardan kurtulmak için, dönüştürelemeyen paranın icadına kadar, çok farklı metalar para olarak kullanılmıştır. Bu metalar, ülkelerin geleneklerine göre ortak bir ticari araç olarak kullanılabilecek mallardan seçilirdi. Tarihte inek, pirinç, mısır ve buğday gibi metalar ilk para biçimlerine örnek olarak verilebilir. 1800’lü yıllarda bir Kanada ticaret şirketi olan Hudson Bay Co.’nun satışları ve kârı kürk cinsinden hesaplanıyordu. Yirminci yüzyıl başlarında Uganda’da keçi standardı uygulanıyordu. Hatta bölge savcılarının bir görevi de borç veren kişinin bir keçiyi borcun ödenmesinde standart bir keçi olarak kabul etmek için çok yaşlı ya da çok zayıf olarak görüp itiraz ettiği durumlarda bilirkişi görevi de yaparlardı. Virginia’da mübadele aracı olarak tütün kullanılırdı. Kamu görevlileri ve rahiplerin maaşları bile tütünle ödenirdi. Herhangi bir nesnenin para olarak kullanılabilmesi için o nesnenin o toplum içinde geniş olarak kabul edilebilir olması, herkesçe kabul gören bir değere sahip olması gerekirdi.
Read more…

Be the first to comment - What do you think?
Posted by dmoadmin - February 1, 2016 at 12:25 am

Categories: Eğitim, General, Öne Çıkanlar, Yazılar   Tags: , , , , , , , ,

Mübadele Sisteminin Gelişim Sürecinde “Para”

Çağın ve geleceğin ihtiyaç ve problemlerine çözüm olacak çareleri bulup teklif etmek ve geleceğe ait tahminlerde bulunmak çok ince bir iş olmakla birlikte, hayatın varolduğu günden bu güne dek gelmiştir. İnsanların “tasarruf” ve “mübadele” ihtiyacı ve  bunları kolayca başarabilme isteği de bütün bu ihtiyaçları karşılayacak bir vasıtanın gerekliliğine işaret etmiştir. İşte insanoğlu zihnini uzun süre meşgul eden bu problemi “yükte hafif pahada ağır olan” kolay taşınabilir ve korunabilir bir “vasıta” yani paranın icadıyla halletmiştir.
Read more…

Be the first to comment - What do you think?
Posted by dmoadmin - May 3, 2015 at 9:32 pm

Categories: Eğitim, General, Yazılar   Tags: , , , , , ,

Avrasya Ekonomik Birliği Ortak Para Birimine Geçiyor

image

Avrupa Birliği’nin ortak birimi euroya geçmesi gibi, Avrasya Ekonomik Birliği de ortak para birimine geçmeye hazırlanıyor. Rusya Birinci Başbakan Yardımcısı Igor Shuvalov, Avrasya Ekonomik Birliği’nde 5-10 yıl arasında ortak para birimine geçilmiş olacağını kaydetti.

Read more…

Be the first to comment - What do you think?
Posted by dmoadmin - July 29, 2014 at 11:47 pm

Categories: General, Öne Çıkanlar, Yazılar   Tags: , , , , , ,

Krediye Sarıldık

krediTüketici kredileri 23-29 Ağustos haftasında 1 milyar 138 milyon TL artışla 232 milyar 975 milyon TL düzeyine yükseldi. Konut kredilerinin 505 milyon TL artışla 104 milyar 316 milyon TL’ye ulaştığı bir haftalık dönemde, taşıt kredileri 29.3milyon TL artışla 8 milyar 336 milyon TL oldu. 29 Ağustos itibarıyla 233 milyar TL düzeyinde gerçekleşen tüketici kredileri, 2012 yılı sonuna göre yüzde 20.18 oranında, 39 milyar 123 milyon TL tutarında artış gösterdi.

Read more…

Be the first to comment - What do you think?
Posted by sasgem - September 11, 2013 at 12:56 pm

Categories: General   Tags: , , , , , ,

Global Piyasa mı, Global Karışıklık mı?

baydarSon zamanlarda piyasalarda önemli hareketler yaşadık. Bu hareketler sadece Türkiye’de değil dünyanın birçok ülkesinde de yaşandı. Bu hareketlerin sonucunda birçok ülke paraları ciddi değerler kaybetti, borsalar ve emtialarda ciddi dalgalanmalar yaşandı. Altın gibi değerli metallerde bile çok önemli düşüşler oldu. Bu hareketler bekleniyor muydu?

Read more…

Be the first to comment - What do you think?
Posted by sasgem - July 22, 2013 at 2:30 pm

Categories: General, Temel Analiz   Tags: , , , , , , , , , ,

Türkiye Ekonomisinde Adım Adım Ekonomik Krize – 1

krizBir ekonomistin böyle bir başlık altında analiz yapma girişimi şüphesiz çok ciddi ve keskin verilerin varlığını gerektirir. Uzun zamandır hayretle seyrettiğim ve ısrarla sağlığına inanmadığım Türkiye ekonomisi üzerine incelemelerimi devam ettiriyorum. Her bir veriye iyimserlikle yaklaşmak istiyorum ancak kuyudan çekip çıkarınca gördüğümün riskten başka bir şey olmadığını fark ediyorum.

Read more…

Be the first to comment - What do you think?
Posted by Mosturk - June 3, 2013 at 10:45 am

Categories: General, Piyasa Analizi, Teknik Analiz   Tags: , , , , ,

PARA PAHALI MAL PAHALI

Olmaz… Hocam daha yazının başında geldin küt diye olmaz dedin. Nedir bu olmayan, paradan kastın hangi para birimidir? Maldan kastın hangi maldır? Read more…

Be the first to comment - What do you think?
Posted by Mosturk - February 12, 2013 at 2:33 pm

Categories: Piyasa Analizi   Tags: , , , ,

Next Page »