Posts tagged "Samanoğulları"

Rylands Nüshası İlk Satırarası Türkçe Kur’an Tercümesi

karahanlılarTürkler, X. yüzyılda, Karahanlılar devleti döneminde İslamiyeti devlet dini olarak kabul etmişlerdir. Dinin öğrenilebilmesi için Kur’an’ın Türkçeye tercümesinin yapılması zorunlu hale gelmiştir. Kur’an-ı Kerim’in Türkçe tercümeleri, dil çalışmaları bakımından son derece önemli bir yere sahiptir. Tercümede evvelâ anlaşılma kaygısı vardır. Mütercimler, bütün bunları yaparken, dini bir metni tercüme etmenin verdiği hassasiyetle, hata yapıp günahkâr olma korkusundan ötürü son derece titiz davranmışlardır. Bu nedenle, Kur’an tercümeleri dil çalışmaları açısından oldukça güvenilir kaynaklardır.
Read more…

Be the first to comment - What do you think?
Posted by dmoadmin - December 12, 2015 at 10:16 pm

Categories: Öne Çıkanlar, Yazılar   Tags: , , , , , , , , ,