Posts tagged "serbest sermaye oranı"

Hisse Analiz Teknikleri

hisseBu teknikler, literatürde dinamik ve statik teknikler olarak ikiye ayrılır. Fakat aslında dinamik bir mali analiz mümkün değildir. Çünkü gösterdiğimiz gibi mali tablolar bir film gibi hareketli değil, bir resim gibi statiktirler. Öyle olunca, onlardan kalkarak yapılan analizler de dinamik olamaz. Ancak çeşitli dönemlerin birbiriyle kıyaslanmasıyla yapılan ve belirli bir zaman etkisini içeren bu tür analizlere biz dinamik yerine mukayeseli statik analiz demeyi tercih ediyoruz. Burada, örneğin bir şirketin ardarda gelen yıllardaki bilançolarında hangi kalemlerin artış, hangilerinin azalma gösterdiği incelenir ve bir trend tespit edilmeye çalışılır.

Read more…

Be the first to comment - What do you think?
Posted by sasgem - July 18, 2013 at 11:00 am

Categories: Eğitim, IMKB, Teknik Analiz, Temel Analiz   Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,