Posts tagged "soğuk savaş"

Yeniden Dizayn ve Pay Edilen Dünya Ticaretinde Türkiye Nerede?

2007 ortalarında ABD’de “Subprime mortgage” piyasasının çöküşüyle başlayan kriz, 2008’in son çeyreğinde global finans piyasalarına da sirayet etti. Bu krizde en çok etkilenen bölge AB-Avrozone oldu. Avro uygulamasının sistemik yanlışlarının yanında, sanayi üretiminin Çin’e kayması gibi etkenler nedeniyle, ekonomik sorunların çözümünün rekabet etmek yerine işbirliğine gitmekten geçtiği düşüncesi ile uluslararası işbirliklerinin yolu açıldı.
Read more…

Be the first to comment - What do you think?
Posted by dmoadmin - October 7, 2015 at 3:21 pm

Categories: Eğitim, General, Öne Çıkanlar, Temel Analiz, Yazılar   Tags: , , , , , , , , , ,

Asya’da Yeni Bir Soğuk Savaş mı?

Washington, uzun süredir dış politikasını üzerine temellendirdiği ve ona oldukça maliyetli ve yıkıcı savaşlara mal olan Orta Doğu’daki petrol devletleriyle askeri ve siyasi bağlarını aşamalı olarak zayıflatacak. Keza, Başkan Obama’nın Canberra’da söylediği gibi, Amerika artık askeri yeteneklerini başka bölgelere odaklamak zorunda. “Bize oldukça pahalıya mal olan iki savaşla geçen on yılın ardından, Amerika artık Asya-Pasifik bölgesinin devasa potansiyeline doğru odak noktasını kaydırmak zorunda,” demişti Obama. Read more…

Be the first to comment - What do you think?
Posted by sasgem - June 8, 2012 at 5:37 pm

Categories: Yazılar   Tags: , , , , , , ,